Delårsrapport januari-september 2022 för CombiGene AB (publ)

Juli – september 2022
•  Nettoomsättning: 5 213 (0) TSEK.
•  Övriga rörelseintäkter: 8 313 (423) TSEK.
•  Resultat efter finansiella poster: 3 953 (-10 225) TSEK.
•  Resultat per aktie: 0,20 (-0,52) SEK.

Januari – september 2022
•  Nettoomsättning: 21 354 (0) TSEK.
•  Övriga rörelseintäkter: 21 280 (6 380) TSEK.
•  Resultat efter finansiella poster: 5 785 (-36 483) TSEK.
•  Resultat per aktie: 0,29 (-2,22) SEK.
•  Likvida medel vid periodens utgång: 144 940 (66 087) TSEK.
•  Soliditet vid periodens utgång: 96 (95) %.

Händelser under perioden
• CombiGene stärker sin ledningskapacitet genom rekryteringen av Peter Ekolind som Chief Operating Officer.

Händelser efter periodens utgång
• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Tryck här för att komma till rapporten

Dela