Delårsrapport januari – september 2019 för CombiGene AB (publ)

Tredje kvartalet juli – september 2019

 • Nettoomsättning: 0 (8) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter: 7 050 (2 129) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster: -3 544 (-5 828) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,05 (-0,30) SEK.

Perioden januari – september 2019

 • Nettoomsättning: 0 (8) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter: 11 822 (2 179) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster:-8 891 (-9 987) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,14 (-0,54) SEK.
 • Likviditet vid periodens utgång: 3 785 (16 569) TSEK
 • Soliditet vid periodens utgång: 84,48(48,81) %.

Verksamheten under tredje kvartalet 2019

 • CombiGene fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Panion Animal Health
 • CombiGene väljer CRO-Bolaget Northern Biomedical Research som partner för kommande prekliniska biodistributions- och säkerhetsstudier
 • CombiGene påkallar inlösenförfarande avseende aktier och teckningsoptioner i Panion Animal Health

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • CombiGene expanderar till metabola sjukdomar genom ett inlicensieringsavtal med Lipigon Pharmaceuticals och stärker därmed sin ställning som Nordens ledande genterapibolag
 • CombiGene tecknar avtal med Cobra Biologics angående produktion av läkemedelskandidaten CG01

VD-ord

Årets tredje kvartal var ytterligare ett kvartal med intensivt arbete för att utveckla CombiGene till Nordens ledande genterapibolag. Kort efter kvartalets utgång materialiserades också mycket av vårt arbete i flera betydande framsteg. Man kan utan att överdriva säga att CombiGene nu är ett helt annat bolag än för bara några månader sedan. Vi har en bredare och ännu intressantare projektportfölj, vägen mot kliniska studier för CG01 är utstakad och vi är bättre rustade än någonsin i våra diskussioner med framtida partners.

Dela