Delårsrapport januari – mars 2023 för CombiGene AB (publ)

Januari – mars 2023
• Nettoomsättning: 2 168 (11 403) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 0 (2 801) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: -14 617 (-2 684) TSEK.
• Resultat per aktie: -0,74 kr (-0,14).
• Likvida medel: 120 506 (121 665) TSEK.

Händelser under perioden
• CombiGene ingår samarbetsavtal med det danska bolaget Zyneyro för utveckling av ett unikt koncept för effektiv lindring av kronisk smärta. Avtalet med Zyneyro är ett samarbetsavtal som innebär att Zyneyro och CombiGene delar lika på projektets kostnader och intäkter. I enlighet med avtalet har CombiGene betalat Zyneyro en upfront på 5 MDKK i samband med undertecknandet av avtalet. CombiGene har vidare åtagit sig att betala ytterligare maximalt 11,4 MDKK i fortsatt utvecklingsstöd fram till en klinisk studie i fas 1.
• Doktorsavhandling vid Köpenhamns universitet bekräftar den smärtlindrande effekten hos COZY01 och COZY02 i experimentella modeller.

Händelser efter periodens utgång
• Gene Therapy, en av Natures tidskrifter, publicerar artikel om CombiGenes epilepsiprojekt författad av Esbjörn Melin, forskare på CombiGene.

Dela