Delårsrapport januari – juni 2023 för CombiGene AB (publ)

April – juni 2023
• Nettoomsättning: 1 788 (4 738) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 1 413 (9 800) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: -6 286 (4 516) TSEK.
• Resultat per aktie: -0,32 SEK (0,23).

Januari – juni 2023
• Nettoomsättning: 3 955 (16 141) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 543 (12 602) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: -20 903 (1 832) TSEK.
• Resultat per aktie: -1,06 kr (0,09).
• Likvida medel: 115 442 (125 953) TSEK.

Händelser under perioden
• Gene Therapy, en av Natures tidskrifter, publicerar artikel om CombiGenes epilepsiprojekt författad av Esbjörn Melin, forskare på CombiGene.
• Hög aktivitetsnivå i smärtprogrammet COZY avseende förberedelser inför det avslutande prekliniska toxikologiprogrammet i peptidprojektet COZY01.
• CombiGene kommer att ha en betydelsefull roll i utvecklingen av en nationell infrastruktur för ATMP. CombiGenes vd Jan Nilsson vald till styrelseordförande i CCRM Nordic AB.
• CombiGene etablerar framstående vetenskapligt råd inom smärtprogrammet COZY.
• Jan Nilsson lämnar positionen som vd för CombiGene – vice-vd Peter Ekolind tillträder som ny vd den 1 september 2023.

Händelser efter periodens utgång
• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Dela