CombiGenes styrelseordförande och vd ökar sitt aktieinnehav i bolaget

Styrelseordförande Arne Ferstad och vd Jan Nilsson har ökat sina innehav i CombiGene med 300 000 respektive 100 000 aktier. Säljare är bolagets huvudägare Lars Thunberg. Försäljningen har skett till rådande marknadspris.

”Försäljningen av aktier i CombiGene till Arne Ferstad och Jan Nilsson är ett utmärkt sätt att stärka banden mellan CombiGene och dessa två nyckelpersoner”, säger Lars Thunberg i en kommentar. ”Att försäljningen skett till marknadspris demonstrerar det stora förtroende som Arne och Jan har för CombiGenes framtid.”

”Genterapi är ett av läkemedelsindustrins just nu mest lovande områden med en fantastisk potential att revolutionera behandlingen av en lång rad svåra sjukdomar. CombiGenes projektportfölj omfattar för närvarande två spännande projekt, ett för svårbehandlad epilepsi och ett för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi. CombiGene befinner sig därmed i ett mycket intressant utvecklingsskede och våra ökade innehav i bolaget ska ses i ljuset av de positiva förväntningar vi har på framtiden”, säger CombiGenes styrelseordförande Arne Ferstad och bolagets vd Jan Nilsson i en gemensam kommentar.

Dela