CombiGenes lipodystrofiprojekt får 882 500 EUR i utvecklingsanslag av EU:s Eurostars-program

CombiGene tilldelas 481 000 EUR i projektanslag och breddar samarbetet inom lipodystrofiprojektet till att också omfatta University Medical Center Hamburg-Eppendorf och CRO-bolaget Accelero som erhåller 265 000 euro respektive 136 500 euro i samma projektanslag

CombiGenes projekt CGT2 syftar till att utveckla en genterapi för behandling av den sällsynta sjukdomen partiell lipodystrofi. Tack vare finansiering från Eurostars kan CombiGene nu utöka samarbetet inom CGT2-projektet till att inkludera Hamburgs Universitet och Accelero. Vid University Medical Center Hamburg-Eppendorf finns en forskargrupp med experter inom lipidforskning som nu knyts till CGT2-projektet. Accelero är ett tyskt CRO-bolag som kommer hjälpa att ta fram analysmetoder för att mäta effekten av CGT2. EU:s Eurostars-program, som vänder sig till små och medelstora företag som vill samarbeta i forsknings- och utvecklingsprojekt, har nu tilldelat CGT2-projektet totalt 882 500 euro i utvecklingsanslag. Pengarna fördelas på CombiGene med 481 000 euro, Accelero med 136 500 euro och University Medical Center Hamburg-Eppendorf med 265 000 euro.

Eurostars är det största internationella finansieringsprogrammet för små och medelstora företag som vill samarbeta kring FoU. Konkurrensen är hög och anslag tilldelas bara projekt som kommer högt upp på rankingen.

”Nyheten att CombiGenes lipodystrofiprojekt CGT2 tilldelas cirka nio miljoner kronor är förstås oerhört glädjande”, säger CombiGenes Preclinical Project Manager Annika Ericsson. ”Anslaget i sig är viktigt eftersom det gör att vi kan driva projektet framåt med full kraft. Vår höga ranking bland de bolag som ansökt om anslag från Eurostars-programmet ser jag också som en bekräftelse på projektets vetenskapliga höjd och CombiGenes förmåga att i samarbete med externa partners driva ett effektivt och framgångsrikt utvecklingsarbete. Detta är en stor dag för CombiGenes lipodystrofiprojekt och för alla de patienter som väntar på en effektiv behandling av denna svåra sjukdom.”

Om lipodystrofiprojektet CGT2
CGT2-projektet syftar till att utveckla en genterapeutisk behandling av partiell lipodystrofi. Projektet inlicensierades från Lipigon Pharmaceuticals AB 2019 och befinner sig i tidig preklinisk utveckling med fokus på design och test av genterapivektorer.

Lipodystrofi är en sällsynt sjukdom som kännetecknas av förändrad fettfördelning på kroppen. Patienterna drabbas av kroppsfettsatrofi, vilket innebär att kroppsfettet förtvinar. I avsaknad av normalt kroppsfett börjar olika organ ackumulera fett, vilket leder vidare till allvarliga metabola komplikationer, bland annat extrem insulinresistens, hypertriglyceridemi (förhöjda värden av blodfettet triglycerid) och leversteatos (fettlever).

Det finns idag ett fåtal symptomlindrande behandlingar mot lipodystrofi, men ingen terapi som riktar sig mot grundorsaken till sjukdomen. För patienter som lider av partiell lipodystrofi finns det för närvarande inga behandlingar överhuvudtaget.

Om University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE)
UKE är en viktig forskningsanläggning och ett viktigt sjukhus i Hamburg. UKE forskar inom
fem huvudområden; neurovetenskap, onkologi, kardiovaskulär forskning, hälsovetenskaplig forskning, och immunologi. Professor Jörg Heeren och hans team har betydande kompetens inom CGT2:s målprotein, dess funktion i fettvävnaden och dess påverkan på lipidmetabolismen.

Om Accelero
Accelero Bioanalytics är ett GLP-certifierat laboratorium specialiserat på att leverera bioanalytiska tjänster till läkemedelsutvecklingsindustrin sedan 2011. Företaget ligger i Berlin, Tyskland.

Dela