CombiGene väljer Charles River som preklinisk toxikologipartner för COZY01 smärtprojekt

CombiGene AB (publ) (”CombiGene”, ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget, efter en grundlig utvärderingsprocess, har valt Charles River Laboratories (”Charles River”) som partner i CombiGenes och Zyneyros peptidbaserade smärtprojekt COZY01. Charles River – en välrenommerad, global leverantör av lösningar för läkemedelsutveckling och preklinisk utveckling – kommer att utföra de prekliniska toxikologistudier som krävs för att starta de första studierna i människa i COZY01-projektet.

I en utvärdering av flera kontraktsforskningsorganisationer (CRO) har CombiGene kommit fram till att Charles River har de resurser och den expertis som krävs för att tillhandahålla högkvalitativa studier anpassade till COZY01-programmet. Dessutom har Charles Rivers anläggning i Edinburgh gett värdefullt vetenskapligt stöd och råd under hela utvärderingsprocessen. Charles River har en global verksamhet med ledande erfarenhet av läkemedelsutveckling och har tillgång till omfattande kompetens, vilket ger den säkerhet som krävs för ett bolag av CombiGenes storlek.

”Det är mycket tillfredsställande att vi nu har valt Charles River som vår partner i COZY01-projektet. Att vi nu har valt en CRO innebär att COZY01-projektet har tagit ytterligare ett viktigt steg mot initieringen av de toxikologistudier som genomförs för att vi ska kunna lämna in en klinisk prövningsansökan”, säger CombiGenes Senior Program Director Alvar Grönberg.

Om smärtprogrammet COZY
Smärtprogrammet COZY utvecklas för att erbjuda effektiv smärtlindring utan de biverkningar som dagens behandlingar ofta ger upphov till. Detta är möjligt tack vare att Zyneyros forskare har identifierat en ny biologisk verkningsmekanism vilken utgör grunden för smärtprogrammet COZY. Verkningsmekanismen upptäcktes av Zyneyros forskare medan de fortfarande var vid Köpenhamns universitet. Programmet består av två projekt: en peptidbehandling (kortvarig behandling) och en genterapibehandling med potentiellt livslång effekt. Patientens sjukdomsbild och eventuella andra faktorer kommer att styra valet av terapi, COZY01 eller COZY02. Programmet drivs gemensamt av CombiGene och Zyneyro och projektets kostnader och framtida intäkter delas lika mellan de två företagen.

Om Zyneyro ApS
Zyneyro grundades av en grupp forskare från institutionen för neurovetenskap vid Köpenhamns universitet och en grupp entreprenörer från Marigold Innovation som tillsammans har lång erfarenhet av alla aspekter av tidig läkemedelsutveckling och företagande. Bolagets forskare har i mer än 15 år arbetat för att förstå hjärnans och nervsystemets förmåga att anpassa sig till påverkan från omgivande miljö. Zyneyros mål är att omsätta denna kunskap om modulering av neuronal interaktion för att utveckla ett antal läkemedelskandidater. De projekt som ingår i samarbetet med CombiGene avser behandling av smärta. Zyneyro avser också att utveckla andra läkemedelskandidater för andra indikationer än smärta.

Dela