CombiGene väljer CDMO-partner till smärtprojektet COZY01

CombiGene AB (publ) (”CombiGene”, ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget efter en gedigen utvärderingsprocess har valt det amerikanska företaget AmbioPharm till kontraktstillverkare/CDMO-partner (Contract Development and Manufacturing Organization), i CombiGenes och Zyneyros peptidbaserade smärtprojekt COZY01. AmbioPharm är ett världsledande företag med mångårig erfarenhet av utveckling och tillverkning av peptider, och har full potential att bli en långvarig partner i detta projekt.

Valet av AmbioPharm är en viktig milstolpe i COZY01-projekt. AmbioPharm kan producera COZY01-peptiden i enlighet med alla myndighetskrav (GMP), vilket banar väg för såväl kommande toxikologistudier som framtida studier i människa. AmbioPharm kan också producera en kommersiell produkt och kommer därmed vara en långsiktig partner i COZY01-projektet.

”Det är mycket tillfredsställande att vi nu slutgiltigt valt AmbioPharm som vår CDMO-partner i COZY01-projektet. Teamet på CombiGene och Zyneyro har genomfört en grundlig utvärdering som i AmbioPharms fall även omfattade en småskalig produktion av COZY01. Att vi nu valt CDMO-partner innebär att COZY01-projektet tagit ett viktigt steg mot att kunna initiera de toxikologistudier som genomförs i syfte att kunna lämna in en klinisk prövningsansökan”, säger CombiGenes vd Peter Ekolind i en kommentar.

Om smärtprogrammet COZY 
Kronisk smärta kan vara förödande för de som drabbas. Sjukdomen leder också till enorma kostnader för samhället. Mellan sex och åtta procent av den vuxna befolkningen beräknas lida av svår kronisk smärta och samhällskostnaderna som kronisk smärta ger upphov till beräknas enbart i USA uppgå till 635 miljarder USD årligen. 

Konventionell behandling består främst av antiinflammatoriska läkemedel, antidepressiva medel, kramplösande läkemedel och opioider (en grupp ämnen med en morfinliknande verkningsmekanism). 

Problemet med dessa behandlingar är att de inte är specifikt utvecklade för att behandla kronisk smärta. Den smärtlindring som uppnås har därför ofta ett antal funktionsnedsättande biverkningar såsom missbruksproblematik, depression, ångest, trötthet, nedsatt fysisk och psykisk förmåga. 

COZY-programmet utvecklas för att adressera dessa enorma utmaningar genom att erbjuda effektiv smärtlindring utan de problem som dagens läkemedel kan medföra. 

Dela