CombiGene tecknar avtal med brittiska Neurochase om optimerad administration av CG01, en genterapi som utvecklas för behandling av fokal epilepsi

CombiGene har tecknat avtal med Neurochase – ett brittiskt CRO-bolag specialiserat på AI-baserad neurokirurgi – om optimerad administration av genterapin CG01 som utvecklas av CombiGene för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi. CG01 är avsedd att injiceras direkt in i den mänskliga hjärnvävnaden och det är denna process som Neurochase nu ska optimera för maximal säkerhet och effekt.

Neurochase är specialiserat på att administrera läkemedel till det centrala nervsystemet med hjälp av en teknologi som kallas ”Convection Enhanced Delivery” (CED). Inom ramen för avtalet med CombiGene kommer Neurochase att genomföra prekliniska studier för att optimera injektionsstrategin för CG01 så den potentiellt banbrytande epilepsi-behandlingen kan administreras till människa på ett säkert sätt.

”Avtalet med Neurochase är ytterligare en viktig milstolpe i vårt epilepsiprojekt”, säger Annika Ericsson, Senior Project Manager på CombiGene. ”Att CG01 kan administreras till patienter på ett säkert sätt är en central del i utvecklingen av en effektiv behandling av fokal epilepsi och en förutsättning för att vi ska kunna genomföra det kliniska studieprogrammet.”

Professor Steven Gill, grundare av Neurochase, kommenterar: ”Vi är mycket glada över att stödja CombiGenes prekliniska epilepsiprogram. Neurochase är övertygade om att en säker och riktad administration av CG01 kommer att möjliggöra en fortsatt utveckling av projektet till det kliniska studieprogrammet. Vi ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans på vad vi hoppas i slutändan kommer att leda till en effektiv behandling av fokal epilepsi.”

Om CG01
CG01 är en genterapi som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi. Varje år beräknas cirka 47 000 läkemedelsresistenta patienter med denna typ av epilepsi tillkomma i USA, EU5, Japan och Kina. CombiGene gör bedömningen att det är realistiskt att 10–20 procent av dessa patienter skulle kunna behandlas med bolagets genterapi. Den globala marknaden för läkemedelskandidaten CG01 uppskattas till 750 – 1 500 miljoner USD årligen.

Om Neurochase
www.neurochase.com
Neurochase, som grundats av professor Steven Gill, har som mål att tillgängliggöra banbrytande riktade terapier för patienter med neurologiska sjukdomar med hjälp av spjutspetsteknologi. Neurochase team är specialiserat på att skapa skräddarsydda terapeutiska strategier för direkt administration av läkemedel med hjälp av så kallad ”Convection Enhanced Delivery” (CED). Bolaget tillhandahåller korrekt, målinriktad och säker direkt administration av läkemedel till det centrala nervsystemet och utvecklar globalt skalbara behandlingsstrategier och lösningar för läkemedels- och biotechindustrin.

Dela