CombiGene stärker organisationen. Utser Anna Jönsson till CFO.

Anna Jönsson tar sig an rollen som CFO för CombiGene på konsultbasis med start den 1 januari 2019. Anna har närmare tio års erfarenhet av redovisning- och revisionsbranschen där hennes fokus har legat på forskning- och utvecklingsbolag noterade på reglerade marknader.

”Utvecklingsbolag är något jag har stor erfarenhet av och tycker är väldigt kul att jobba med. Det ska bli spännande att vara med på resan som CombiGene gör” , säger Anna Jönsson.

”Det är med stor glädje som jag hälsar Anna välkommen till CombiGene AB. Med sin kompetens och erfarenhet stärker och kompletterar hon vår organisation på ett utmärkt sätt”, säger Jan Nilsson, VD på CombiGene AB.

Lund, 2 januari 2019

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, vd
Tel: +46 (0)704 66 31 63
E-post: jan.nilsson@combigene.com

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
CombiGene Pressrelease 2019-01-02.pdf
CombiGene Bild Anna Jonsson.jpg

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North. www.combigene.com.

Dela