CombiGene senarelägger publicering av årsredovisningen för 2019

CombiGene AB (publ) har beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisningen för 2019. Publiceringen flyttas från den 26 maj 2020 till den 8 juni 2020. Bolagets årsstämma äger rum den 29 juni 2020. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras senare i ett separat pressmeddelande.

Dela