CombiGene påkallar inlösenförfarande avseende aktier och teckningsoptioner i Panion

CombiGene har blivit ägare till mer än 90 procent av aktierna i Panion. CombiGene har påkallat inlösenförfarande av resterande aktier och teckningsoptioner i Panion och kommer att verka för att Panions aktier och teckningsoptioner avnoteras från Spotlight.

Panion Animal Health AB (publ) (”Panion”) har tidigare offentliggjort att CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) innehar mer än 90 procent av samtliga utestående aktier i Panion.

Genom det offentliga uppköpserbjudande som CombiGene lämnade den 18 april 2019, den riktade nyemissionen som Panion genomförde till CombiGene den 30 augusti 2019 samt köp av aktier på marknaden innehar CombiGene nu 91,42 procent av samtliga utestående aktier i Panion. Vidare innehar CombiGene 84,91 procent av teckningsoptionerna av serie TO1 i Panion (”Teckningsoptioner”).

CombiGene har påkallat inlösenförfarande avseende de resterande aktierna och Teckningsoptionerna i Panion enligt aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed avser CombiGene, så som angetts i pressmeddelande rörande det offentliga uppköpserbjudandet, verka för att Panions aktier och teckningsoptioner avnoteras från Spotlight Stock Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Jan Nilsson (VD)
Telefon: +46704663163
E-post: jan.nilsson@combigene.com

Arne Ferstad (styrelseordförande)
Telefon: +447496526142
E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com

Informationen lämnades, genom Jan Nilssons försorg för offentliggörande den 13 september 2019 kl. 08.15.

Dela