CombiGene och Cell and Gene Therapy Catapult tecknar avtal om utveckling av tillverkningsmetod för nyskapande genterapi för behandling av epilepsi

Samarbetet mellan Cell and Gene Therapy Catapult (CGT Catapult) och CombiGene kommer att ta en unik terapi ett steg närmare att hjälpa de som lider av svårbehandlad epilepsi

London, Storbritannien, och Lund, Sverige, 12 januari 2018 – CGT Catapult och CombiGene tillkännagav idag att de kommer att samarbeta i ett projekt för att utveckla tillverkningsprocesser för CombiGenes läkemedelskandidat CG01, en nyskapande genterapi för behandling av epilepsi. Samarbetet syftar till att utveckla en komplett och slutgiltig tillverkningsmetod som kommer göra det möjligt för CombiGene att gå vidare till kommersiell GMP-tillverkning och därefter kliniska försök.

CombiGene utvecklar en banbrytande terapi med potential att dramatiskt förbättra livskvaliteten för en grupp av epilepsipatienter för vilka det idag inte finns någon effektiv behandling. CombiGenes unika plattform använder en genterapivektor för att administrera en kombination av neuropeptid Y (NPY) och NPY-receptorer till de hjärnceller som i en serie prekliniska studier visat sig hämma epilepitiska anfall.

”Jag är mycket stolt och mycket glad över att samarbeta med CGT Catapult”, säger CombiGenes VD Jan Nilsson. ”CGT Catapult är välrenommerade för sin spjutspetskompetens och sin toppmoderna infrastruktur för avancerade terapeutiska medicinska produkter. Vi utvärderade ett flertal tänkbara samarbeten, men vi kunde inte ha valt en bättre partner.”

Utöver CGT Catapults kompetens inom en rad avgörande områden som utveckling av tillverkningsprocesser och regulatoriskt stöd erbjuder organisationen sina partners möjligheten att teckna sig för de individuella utvecklingsstegen ett i taget, något som är mycket betydelsefullt för CombiGene.

”CombiGene är ett litet genterapibolag och från ett finansiellt perspektiv och ett finansieringsperspektiv är ett-steg-i-taget-modellen mycket attraktiv för oss”, förklarar CombiGenes ordförande Arne Ferstad.

Under 2017 genomförde CombiGene två viktiga studier med mycket lovande resultat. Initiala data från den prekliniska proof-of-concept-studien visar att CombiGene läkemedelskandidat CG01 minskar förekomsten av epileptiska anfall hos djur. Finala data från studien kommer att presenteras under första kvartalet 2018.

Initiala data från den andra studien, en human expression-studie, visar att de terapeutiska generna som CG01 innehåller uttrycks i mänsklig vävnad, vilket bekräftar att denna metod att administrera gener med läkemedelskandidaten är framgångsrik i mänsklig vävnad.

”Det är mycket glädjande att internationella företag med banbrytande terapier väljer att arbeta med oss trots den rådande osäkerheten kring vårt förhållande till EU. Det är ett bevis på vårt goda internationella rykte och vår kompetens att vi fortsätter att vara förstahandsvalet för en rad av dessa företag ”, säger Keith Thompson, VD för Cell and Gene Therapy Catapult.

Om CombiGene

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget.

www.combigene.com

För ytterligare information:
CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, CEO
Tel: +46 (0)704 66 31 63
E-mail: jan.nilsson@combigene.com

About the Cell and Gene Therapy Catapult
The Cell and Gene Therapy Catapult was established as an independent centre of excellence to advance the growth of the UK cell and gene therapy industry, by bridging the gap between scientific research and full-scale commercialisation. With more than 120 employees focusing on cell and gene therapy technologies, it works with partners in academia and industry to ensure these life-changing therapies can be developed for use in health services throughout the world. It offers leading-edge capability, technology and innovation to enable companies to take products into clinical trials and provide clinical, process development, manufacturing, regulatory, health economics and market access expertise. Its aim is to make the UK the most compelling and logical choice for UK and international partners to develop and commercialise these advanced therapies. The Cell and Gene Therapy Catapult works with Innovate UK. For more information please visit ct.catapult.org.uk (http://www.ct.catapult.org.uk) or visit www.gov.uk/innovate-uk.

För ytterligare information:

FTI Consulting for the CGT Catapult
Con Franklin +44 (0) 203 319 5560 / con.franklin@fticonsulting.com 
Michael Trace +44 (0) 203 319 5674 / michael.trace@fticonsulting.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom vd Jan Nilssons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2018.

Dela