CombiGene korrigerar beloppet från Horizon 2020.

EU:s ramprogram för forskning och utveckling satsar 3,36 miljoner euro på CombiGenes forskning och utveckling inom genterapi med fokus på behandling av svårbehandlad epilepsi. I pressmeddelandet från 15 maj 2018 uppgavs beloppet felaktigt till 3,6 miljoner euro. Avvikelsen om 0,24 miljoner euro uppkom genom den mänskliga faktorn.  Bolaget beklagar det inträffade.

Dela