CombiGene har slutfört den planerade farmakokinetikstudien inom epilepsiprojektet CG01 med lovande resultat

CombiGene avslutade nyligen den prekliniska farmakokinetikstudien i CG01-projektet. Utfallet från studien är mycket lovande och innebär att CombiGene nu har svar på centrala frågor om hur långvarigt uttrycket av NPY och Y2 kan förväntas vara.

Framgångsrik farmakokinetikstudie bekräftar att CG01 skapar ett långvarigt uttryck av NPY och Y2
CombiGenes läkemedelskandidat CG01 utvecklas för att behandla fokal epilepsi i läkemedelsresistenta patienter. Målsättningen är att behandlingen ska kunna ges vid ett enda tillfälle och därefter ha en mycket långvarig effekt. För att studera hur ett läkemedel tas upp i kroppen och hur länge effekten finns kvar genomför man i läkemedelsutveckling något som kallas för farmakokinetikstudier. CombiGene avslutade nyligen en studie av detta slag med mycket uppmuntrande resultat.

Den nu avslutade studien visar tydligt att uttrycket (förekomsten) av neuropeptid Y (NPY) och dess receptor Y2 ökar markant redan en vecka efter injicering av CG01 för att sedan stegras under de kommande två veckorna och nå en platå efter tre veckor. Det är särskilt glädjande att kunna konstatera att nivån som uppnåddes efter tre veckor var stabil under studiens hela längd, dvs sex månader.
”En fråga som ofta kommer upp i våra diskussioner med läkare är just hur länge vi förväntar oss att se effekt i människa efter en injicering och om det kommer krävas flera behandlingar för att upprätthålla effekten. Med denna studie visar vi att uttrycket eller förekomsten av NPY/Y2 håller i sig under lång tid. Det ger oss ytterligare evidens att en injektion bör ha effekt under många år. En tumregel är att sex månader i den experimentella modell vi använt för vår farmakokinetikstudie motsvarar 15 år i människa.

Resultaten från studien är med andra ord oerhört uppmuntrande”, säger Annika Ericsson, Senior Project Manager på CombiGene, påtagligt nöjd med studieresultaten från farmakokinetikstudien. Resultaten från farmakokinetikstudien är inte bara glädjande i sig. Att förstå hur CG01 uppträder i hjärnan är också viktig kunskap för att kunna planera de kommande säkerhetsstudierna (toxikologi och biodistribution) på ett optimalt sätt. Kunskapen från farmakokinetikstudien kommer också ingå som en central del av kunskapsmassan när den första studien i människa utformas.

Dela