CombiGene har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm med första handelsdag den 19 december 2018

Nasdaq Stockholm AB har beslutat att aktierna och teckningsoptionerna i CombiGene AB (publ) ska upptas till handel på Nasdaq First North Stockholm. Första dag för handel blir den 19 december 2018.

Aktierna och teckningsoptionerna (TO 2) i CombiGene kommer att handlas med oförändrat kortnamn (COMBI) och ISIN kod (SE0006504593) respektive (COMBI TO 2) och ISIN-kod (SE0011616408).

Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med bytet från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Stockholm och aktieägare i CombiGene behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

– Listbytet förväntas stärka kännedomen om CombiGene och attrahera en bredare grupp investerare, samt ge bolaget bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, säger Jan Nilsson vd i CombiGene.

CombiGenes bolagsbeskrivning finns att tillgå på bolagets hemsida, www.combigene.com.

FNCA Sweden AB är CombiGenes Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Dela