CombiGene har återtagit de globala rättigheterna till epilepsiprojektet CG01

CombiGene AB (publ) (”CombiGene”, ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har återtagit de globala rättigheterna till epilepsiprojektet CG01 från Spark Therapeutics (”Spark”) då uppsägningstiden för samarbets- och licensavtalet mellan de två bolagen har löpt ut, se pressmeddelande daterat den 14 oktober 2023.

”CombiGenes ambition är att hitta en ny partner för CG01-projektet.”, säger Peter Ekolind, CombiGenes vd. ”Att hitta en ny partner för epilepsiprojektet är naturligtvis av högsta prioritet för CombiGene, och vi kommer att ta de resurser och den tid som krävs för att skapa ett attraktivt erbjudande för potentiella partners”, avslutar Peter.

Om epilepsiprojektet CG01
CG01 är en unik genterapikandidat som riktar sig till en stor patientpopulation för att möta ett ouppfyllt behov inom epilepsibehandling. Epilepsi är ett stort globalt medicinskt problem med cirka 47 000 läkemedelsresistenta patienter med fokal epilepsi som beräknas tillkomma varje år i USA, EU4, Storbritannien, Japan och Kina. CG01 befinner sig i preklinisk fas.

Dela