CombiGene får en andra utbetalning om 1,21 miljoner EUR från Horizon 2020

Den 15 maj 2018 meddelade CombiGene att Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och utveckling, satsar 3,36 miljoner EUR på CombiGenes fortsatta utveckling och kommersialisering av Bolagets genterapiprojekt CG01 med fokus på svårbehandlad epilepsi. Den initiala betalningen från Horizon 2020 uppgick till 1,51 miljoner EUR. Den andra betalningen uppgår till 1,21 miljoner EUR och har nu betalats ut efter en noggrann genomgång av projektet av EU och deras externa granskare.

”Utbetalningen från Horizon 2020 är en bekräftelse på de framsteg som gjorts inom CG01-projektet, inte minst det arbete vi utför tillsammans med CGT Catapult för att utveckla en kommersiellt användbar produktionsmetod”, säger Karin Agerman, Chief Research and Development Officer på CombiGene. ”Utöver att vi fått vår projektrapport godkänd och pengarna utbetalade, har vi också fått positiv feedback och värdefulla rekommendationer från Horizon 2020:s externa granskare. Att vårt epilepsiprojekt är ett av de projekt som Horizon 2020 valt att satsa på betyder mycket för CombiGene. Utöver det kapital som tillförs projektet är det också en betydande kvalitetsstämpel på vårt utvecklingsarbete och våra kommersiella möjligheter.”

Dela