CombiGene expanderar till metabola sjukdomar genom ett inlicensieringsavtal med Lipigon Pharmaceuticals och stärker därmed sin position som Sveriges ledande genterapibolag

CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) har idag ingått ett inlicenserings- och samarbetsavtal med Lipigon Pharmaceuticals AB för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi genom avancerad genterapi. CombiGene och Lipigon har inom ramen för avtalet kommit överens om att samarbeta under projektets tidiga utvecklingsfaser. Genom detta samarbete stärker CombiGene sin ställning som Sveriges ledande genterapibolag.

Inom licensavtalet utgörs ersättning till Lipigon av initial betalning, förutbestämda delmålsbetalningar samt royalty på framtida kommersiell försäljning. Nivån på royaltyersättning vid kommersiell försäljning är beroende av försäljningsvolym. Vid eventuell utlicensiering av projektet från CombiGenes sida kommer intäkterna från denna utlicensiering att delas mellan CombiGene och Lipigon. Fördelningen mellan bolagen är baserad på hur långt projektet har utvecklats. Vad gäller initial betalning och delmålsbetalningar har CombiGene möjlighet att betala med aktier i bolaget. Avtalet är exklusivt och utan begränsningar i tid.

Avtalet reglerar också samarbetet mellan CombiGene och Lipigon och under avtalets första två år förväntas kostnaden för CombiGene för fortsatt utveckling av projektet uppgå till ca 10 MSEK. Detta arbete kommer huvudsakligen att genomföras i samarbete med Lipigon.

Lipigon har tagit lipodystrofiprojektet från upptäcktsfas till att det för närvarande befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Målet med projektet är att bryta den onda cirkeln av ansamling av leverlipider och normalisera nivåerna av leverlipider och återställa en normal leverfunktion.

”Utvecklingen av detta mycket spännande projekt kommer på många sätt påminna om sättet som vi driver vårt epilepsiprojekt CG01 på”, säger Jan Nilsson, vd på CombiGene. ”CombiGene fokuserar på projektledning och vi har medarbetare som har precis rätt kompetens, nätverk och erfarenhet för att ta forskningstillgångar genom den prekliniska fasen och vidare till kliniska studier. I lipodystrofiprojektet kommer vi att ha ett mycket nära samarbete med Lipigon för att säkerställa en god kontinuitet i projektet och för att utnyttja Lipigons omfattande expertis inom lipodystrofi och deras stora nätverk. Vi kommer också att kunna utnyttja det nätverk av experter som CombiGene byggt upp under arbetet med CG01. På så sätt kommer det att finnas betydande synergier mellan CG01 och lipodystrofiprojektet. Lipodystrofiprojektet kommer inte på något sätt minska vårt fokus på CG01.”

”Vi är väldigt nöjda med att ingå detta avtal med CombiGene”, säger Stefan K Nilsson, vd på Lipigon. ”Med utvecklingen av deras epilepsiprojekt har CombiGene visat en fantastisk förmåga att hantera genterapins alla komplexiteter. Med vår kunskap inom lipidbiologi är det här ett perfekt samarbete, som syftar till att slutligen förbättra behandlingen för en patientgrupp med få eller inga behandlingsalternativ.”

Under de kommande två åren kommer utvecklingen av lipodystrofiprojektet att intensifieras. Huvuddelen av arbetet kommer att ske hos Lipigon i tätt samarbete mellan bolagen.

Om lipodystrofi
Lipodystrofi är en sällsynt sjukdom som drabbar ungefär 1 på 1 000 000, vilket gör att man uppskattar att det finns cirka 1 000 patienter i Europa och USA. Sjukdomen kännetecknas av en total eller partiell avsaknad av fungerande fettvävnad och i frånvaron av denna börjar olika organ att lagra fett. Centralt för sjukdomen är att levern lagrar upp fett. Detta leder till allvarliga komplikationer som svårbehandlad diabetes, akut bukspottkörtelinflammation, hjärt-kärlsjukdom och inflammation i levern.

Lipodystrofipatienter har stora otillfredsställda behandlingsbehov eftersom det finns mycket få behandlingsmetoder tillgängliga på marknaden. De patienter som får behandling tar flera mediciner som enbart riktar sig mot de riskfaktorer som associeras med lipodystrofi. Den enda nuvarande behandlingen av lipodystrofi är metreleptin, som är mycket kostsam och ineffektiv vid den vanligaste typen av lipodystrofi.

Möjlighet till särläkemedelsstatus
CombiGenes ambition är att vidareutveckla denna forskningstillgång för partiell lipodystrofi. Eftersom partiell lipodystrofi är en mycket sällsynt sjukdom finns det goda utsikter för behandlingen att erhålla särläkemedelsstatus på flera marknader (till exempel USA och EU). Detta innebär att CombiGene skulle kunna erhålla fördelar i form av regulatorisk assistans, skattelättnader, anslag, reducerade avgifter och längre marknadsexklusivitet (7 år i USA och 10 år i EU) med mera. Givet de fördelar en särläkemedelsklassificering skulle innebära kan CombiGene potentiellt komma att utveckla detta projekt hela vägen till marknad i egen regi, alternativt tillsammans med externa partners.

Om Lipigon
Lipigon är en spin-off från Umeå Universitet. Företaget är grundat på 50 års forskning och utvecklar läkemedel för lipidrelaterade sjukdomar. Lipigons mål är att bygga ett hållbart forskningsfokuserat företag genom att utveckla sina program till betydande framsteg. Utöver avtalet med CombiGene omfattar Lipigons projektportfölj ett projekt för att behandla en form av höga blodfetter med hjälp av antisense-teknologi och ett projekt för att aktivera ett enzym som bryter ner fett. Det senare projektet baseras på en liten molekyl. För ytterligare information se www.lipigon.se.

Lipigon Pharmaceuticals AB
Stefan K Nilsson, VD
Tel: +46 70 578 1768
stefan@lipigon.se

Om CombiGene AB
CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier.

CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Dela