CombiGene etablerar framstående vetenskapligt råd inom smärtprogrammet COZY

I januari 2023 offentliggjorde CombiGene AB (”CombiGene”, ”Bolaget”) och det danska bolaget Zyneyro ApS ett samarbetsavtal avseende fortsatt utveckling av Zyneyros program för behandling av kroniska smärttillstånd. Idag tillkännager CombiGene och Zyneyro bildandet av ett gemensamt vetenskapligt råd som kommer att stödja den fortsatta utvecklingen av detta program.

Det vetenskapliga rådet består av tre världsledande experter inom smärtlindring – Lars Arendt-Nielsen, professor i smärtforskning, Aalborg universitet och Aalborg universitetssjukhus, Andrew Rice, professor i smärtforskning, Imperial College London, och David Bennett, professor i neurologi och neurobiologi, University of Oxford. Det vetenskapliga rådets huvudsakliga funktion kommer att vara att förse CombiGene och Zyneyro med kritisk vetenskaplig granskning och rådgivning av peptidprojektet COZY01 och genterapin COZY02, som tillsammans utgör smärtprogrammet.

”Bildandet av det vetenskapliga rådet är ett viktigt steg i utvecklingen av smärtprogrammet COZY. Under första halvåret 2023 har vi arbetat intensivt med att planera och bemanna nästa viktiga steg i utvecklingen av denna potentiellt banbrytande läkemedelskandidat. Med den enorma kompetens som finns representerad i det vetenskapliga rådet stärker vi ytterligare de vetenskapliga resurserna och den kliniska kompetensen inom programmet. Jag är mycket glad över att vi nu har det vetenskapliga rådet på plats och jag ser verkligen fram emot vårt första möte”, säger Alvar Grönberg, Senior Program Director på CombiGene.

Fullständiga uppgifter om ledamöterna i det vetenskapliga rådet:
 
Lars Arendt-Nielsen
Forskningschef, professor, Dr Med, PhD, FRSM, FIAMBE Ålborgs universitetssjukhus
Aalborgs universitet
Medicinska fakulteten
Centrum för neuroplasticitet och smärta
Translationella biomarkörer inom smärt- och precisionsmedicin

Andrew Rice
MD FRCP FRCA FFPMRCA FFPMCAI
Professor i smärtforskning,
Institutionen för kirurgi och cancer,
Imperial College London,
och Honorary Consultant i smärtmedicin vid Chelsea and Westminster Hospital (deltar på oberoende basis via Imperial Consultants).

David Bennett
MB, PhD, FRCP, FMedSci
Professor i neurologi och neurobiologi,
Avdelningschef för klinisk neurologi,
Nuffield Institutionen för klinisk neurovetenskap,
Universitetet i Oxford,
Honorary Consultant neurolog Oxford University Hospitals,
Senior forskare Green Templeton College.

Om smärtprogrammet COZY 
Kronisk smärta kan vara förödande för de som drabbas. Sjukdomen leder också till enorma kostnader för samhället. Mellan sex och åtta procent av den vuxna befolkningen beräknas lida av svår kronisk smärta och samhällskostnaderna som kronisk smärta ger upphov till beräknas enbart i USA uppgå till 635 miljarder USD årligen. 

Konventionell behandling består främst av antiinflammatoriska läkemedel, antidepressiva medel, kramplösande läkemedel och opioider (en grupp ämnen med en morfinliknande verkningsmekanism).

Problemet med dessa behandlingar är att de inte är specifikt utvecklade för att behandla kronisk smärta. Den smärtlindring som uppnås har därför ofta ett antal funktionsnedsättande biverkningar såsom missbruksproblematik, depression, ångest, trötthet, nedsatt fysisk och psykisk förmåga. 

COZY-programmet utvecklas för att adressera dessa enorma utmaningar genom att erbjuda effektiv smärtlindring utan de problem som dagens läkemedel kan medföra. 

Dela