CombiGene etablerar dotterbolag i Storbritannien för att säkerställa ett nära och effektivt samarbete med Cell and Gene Therapy Catapult

CombiGene och brittiska CGT Catapult har tidigare meddelat att de kommer att samarbeta i ett projekt för att utveckla tillverkningsprocessen för CombiGenes läkemedelskandidat CG01, en nyskapande genterapi för behandling av epilepsi. Samarbetet syftar till att utveckla en komplett och slutgiltig tillverkningsmetod som kommer göra det möjligt för CombiGene att gå vidare till kommersiell GMP-tillverkning och därefter kliniska försök.

För att säkerställa att detta utvecklingsprojekt kan drivas i nära samarbete och på ett effektivt sätt med snabb och säker kunskapsöverföring åt båda hållen har CombiGenes styrelse beslutat att etablera ett dotterbolag i London, Storbritannien.

Långsiktigt kommer dotterbolaget även att ha som uppgift att etablera en stark närvaro på den brittiska marknaden som är en av Europas största läkemedelsmarknader.

Dotterbolaget beräknas vara operativt under våren 2018.

Dela