CombiGene erhåller ”Seal of Excellence” av Horizon 2020 och 500 000 kronor av Vinnova

EU:s forsknings- och utvecklingsprogram Horizon 2020, som har målsättningen att ta goda idéer från labbet till marknaden, har tilldelat CombiGene ett ”Seal of Excellence”
– en kvalitetsstämpel på förstklassiga innovationer som är värda att investera i.

Tack vare Horizon 2020s ”Seal of Excellence” har CombiGene tilldelats 500 000 kronor av Vinnova. Pengarna kommer att användas för att ta fram en fullödig affärsplan med fokus på bolagets epilepsiprojekt, men kommer också adressera ett bredare utvecklingsprogram. Affärsplanen kommer sedan att ligga till grund för att inom ramen för Horizon 2020 söka ytterligare medel för fortsatt forskning och utveckling av epilepsiprojektet.

Dela