CombiGene erhåller en första delbetalning om ca 1,5 miljoner euro från Horizon 2020

Den 15 maj 2018 meddelade Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och utveckling, att de satsar 3,36 miljoner euro på CombiGenes fortsatta utveckling och kommersialisering av Bolagets genterapiprojekt med fokus på svårbehandlad epilepsi. CombiGene kan nu meddela att Bolaget, efter att ha uppfyllt alla formella krav, fått en första delbetalning på 1,5 miljoner euro från Horizon 2020, motsvarande cirka 45 procent av det totala beloppet. 

”För mig personligen är finansieringen från Horizon 2020 en absolut höjdpunkt i min långa karriär inom svensk och internationell läkemedelsindustri!” säger Jan Nilsson, VD på CombiGene. ”De 3,36 miljoner euro som CombiGene får från Horizon 2020 innebär att de som nu investerar i CombiGenes pågående företrädesemission får två kronors läkemedelsutveckling för varje enskild investerad krona.”

Pengarna från Horizon 2020 tillsammans med kapitalet från en framgångsrik företrädesemission innebär att CombiGene kan driva Bolagets epilepsiprojekt framåt med full kraft och samtidigt bedriva en aktiv affärsutveckling i syfte att bredda Bolagets projektportfölj med ett eller flera intressanta genterapiprojekt.

Vad gäller epilepsiprojektet fokuserar CombiGene nu på att tillsammans med brittiska CGT Catapult utveckla en komplett och slutgiltig tillverkningsmetod som kommer göra det möjligt för CombiGene att gå vidare till kommersiell GMP-tillverkning och därefter kliniska försök. Kapitalet från Horizon 2020 kommer att användas för att delfinansiera detta utvecklingsarbete.

Om Horizon 2020:
”Horizon 2020 funds high-potential innovation developed by SMEs through the SME instrument. The SME instrument offers Europe’s brightest and boldest entrepreneurs the chance to step forward and request funding for breakthrough ideas with the potential to create entirely new markets or revolu-tionise existing ones.”

”Provided with about € 1.6 billion in funding over the period 2018-2020, the SME Instrument will support groundbreaking innovative ideas for products, services or processes that are ready to conquer global markets. Available to SMEs only, the new scheme offers phased, progressive and complementary support to the development of out-of-the-box ideas.”

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument

Dela