CombiGene ansöker om internationellt patentskydd för de vektorer som utvecklas inom CGT2-projektet

CombiGene meddelar idag att bolaget lämnat in en så kallad PCT-ansökan för att skydda de vektorer som utvecklas inom lipodystrofiprojektet CGT2. PCT (Patent Cooperation Treaty) är en internationell överenskommelse som gör det möjligt för företag att söka patentskydd internationellt för deras innovationer i cirka 150 länder. Inom ramen för PCT görs en preliminär bedömning av patenterbarheten innan ansökan går vidare till den nationella fasen där nationella patentansökningar lämnas in. PCT-ansökningar hanteras av World Intellectual Property Organization (WIPO), ett självfinansierande organ inom FN.
 
Den nu inlämnade PCT-ansökan bygger vidare på den brittiska patentansökan som lämnades in förra året och är ett naturligt nästa steg i arbetet med att säkerställa ett fullgott patentskydd för lipodystrofi-projektet CGT2.
 
”PCT-ansökan är viktig för att på ett kostnadseffektivt sätt skydda det arbete som vi lagt ner i projektet så här långt”, säger Annika Ericsson, Preclinical Project Manager på CombiGene. ”Genom PCT-ansökan kan vi också i ett andra steg få en rapport från WIPO om vektorernas nyhetsvärde, innovationshöjd och industriella tillämplighet.”

Om CGT2
CGT2-projektet syftar till att utveckla en genterapeutisk behandling av partiell lipodystrofi. Projektet inlicensierades från Lipigon Pharmaceuticals AB 2019 och befinner sig i tidig preklinisk utveckling med fokus på design och test av genterapivektorer. Lipodystrofi är en sällsynt sjukdom som kännetecknas av förändrad fettfördelning på kroppen. Patienterna drabbas av kroppsfettsatrofi, vilket innebär att kroppsfettet förtvinar. I avsaknad av normalt kroppsfett börjar olika organ ackumulera fett, vilket leder vidare till allvarliga metabola komplikationer, bland annat extrem insulinresistens, hypertriglyceridemi (förhöjda värden av blodfettet triglycerid) och leversteatos (fettlever).

Eurostars Programme
CombiGene´s project CGT2 is supported by the Eurostars Programme. Project ID: 114714

Om CombiGene AB
CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)8 52 80 03 99, info@fnca.se.

Dela