CombiGene anlitar aktiehandelstjänst från Recall Capital

CombiGene har anlitat Recall Capitals tjänst Q2Trade™ för att minska marknadsrisken i aktiehandeln. Q2Trade™ stimulerar till stabilare  aktiehandel.

CombiGene har anlitat Recall Capitals tjänst Q2 Trade™ för att minska marknadsrisken i aktiehandeln vilket över tid kommer stabilisera handeln. Q2Trade™ är en långsiktig modell som via aktiv  handel; ökar omsättningen, minskar volatiliteten och förbättrar Beta-värdet. Modellen är strikt matematisk och bygger på historisk handelsdata. Tjänsten som erbjuds noterade bolag är mätbar med regelbunden uppföljning.

Om Recall Capital
Recall Capital är specialist på aktiehandel i små och medelstora noterade bolag. Den egenutveck-lade handelstjänsten Q2Trade™ är uppbyggd på historiska handelsdata med det uttalade syftet att reducera volatilitet och förbättra Beta-värdet. Tillsammans bidrar en förbättring av dessa värden till att attrahera nya aktieägare och över tid stärka handelsvolymen och förbättra stabiliteten. För mer information: www.recallcapital.se

Dela