CombiGene AB publicerar årsredovisning för 2018

CombiGene har idag publicerat sin årsredovisning för 2018 på bolagets hemsida, www.combigene.com.

Av revisorns granskningsberättelse framgår följande:

Angående revisorns anmärkning i årsredovisning 2018

Revisorns kommentar

Under september 2018 genomfördes en unitemission. Då emissionsbemyndigandet till styrelsen inte omfattade teckningsoptioner utan endast aktier skedde unitemissionen på felaktig grund och därmed i strid med 8 kap. 42 § aktiebolagslagen. På extra bolagsstämma i oktober 2018 godkändes dock emissionen av teckningsoptionerna.

När misstaget uppmärksammades agerade styrelsen omgående och kallade till extra bolagsstämma i oktober 2018, där även teckningsoptionerna godkändes. Bolaget belastades inte finansiellt av detta eftersom kostnaden ersattes av en rådgivare till bolaget.

Dela