CombiGene AB (publ) tidigarelägger bokslutskommunikén för 2017

Styrelsen i CombiGene har beslutat att tidigarelägga publicering av Bokslutskommunikén för 2017 då arbetet med framtagande gått snabbare än förväntat.

Nytt publiceringsdatum blir 2018-01-29.

Dela