Cobra Biologics levererar de återstående plasmiderna för produktion av CG01 i CombiGenes epilepsi projekt

Ytterligare milstolpe banar väg för produktion av genterapiläkemedelskandidat för behandling av läkemedelsresistent focal epilepsi

Lund, Sverige och Keele, Storbritannien, den 13 juli 2020.
Cobra Biologics (Cobra), en del av Cognate BioServices, en internationell kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation (CDMO) för biologiskt material och läkemedel, och CombiGene AB (publ) (CombiGene), Nordens ledande genterapiföretag,
meddelade idag att Cobra framgångsrikt har producerat och levererat ytterligare två DNAplasmider för produktion av CombiGenes genterapiläkemedelskandidat CG01, som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi. Med detta har alla plasmider som krävs för att gå vidare till nästa fas av projektet framgångsrikt levererats.

Produktionen av CG01 är beroende av tre producerade och specifikt modifierade plasmider. Alla tre plasmider som levereras av Cobra är viktiga komponenter i genterapivektorn och har som uppgift att ”transportera” CG01:s aktiva substanser NPY och Y2 in i patientens hjärnvävnad. För att producera CG01 förs plasmiderna in i odlade celler som fungerar som en fabrik. Det producerad materialet renas sedan genom en rad avancerade steg. Utvecklingen av tillverkningsprocessen är därmed betydligt mer komplex och tidskrävande än vad som är fallet för traditionella läkemedel.

Den första plasmiden levererades i april och genom att Cobra nu levererat de två återstående plasmiderna är CombiGene redo att påbörja tillverkningen så snart den slutgiltiga tillverkningsprocessen har definierats.

Karin Agerman, Chief Research and Development Officer, CombiGene:
”Den framgångsrika produktionen och leveransen av de två sista av de tre vitala plasmiderna är ytterligare en milstolpe i vårt samarbete med Cobra i CG01-projektet. Sedan starten av vårt samarbete har Cobra konsekvent levererat enligt plan, vilket gör att vi känner en stor trygghet i vårt fortsatta samarbete i CG01-projektet.”

Peter Coleman, Chief Executive, Cobra Biologics:
”Detta är ytterligare en milstolpe i utvecklingen av GGO1-projektet och det gör mig mycket stolt att Cobra spelar en viktig roll med utgångspunkt i vår mångåriga erfarenhet och expertis inom genterapiproduktion. Vi ser fram emot att fortsätta att arbeta med CombiGene-teamet i nästa steg i tillverkningen.”

Om CombiGene AB
www.combigene.com
CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar
möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier.

CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och
kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se

Om Cobra Biologics
www.cobrabio.com
Cobra är en ledande internationell kontrakttillverkare (ett CDMO-företag) som producerar DNA, virala vektorer, mikrobiota för preklinisk, klinisk och kommersiell användning.
Cobra har två GMP-godkända anläggningar i Sverige och Storbritannien, båda med expertis som är skräddarsydd för att ge bästa service till kunder runt hela världen. Cobra erbjuder ett brett urval av integrerade och fristående utvecklings- och tillverkningstjänster för såväl kliniska studier som den kommersiella marknaden.

Som betrodd leverantör och viktig partner i utvecklings- och kommersialiseringsprocesserna är vi stolta över vår framstående tillverkning och breda utbud av tjänster till läkemedels- och biotechindustrierna.
För ytterligare information, besök www.cobrabio.com

Dela