Bokslutskommuniké januari – december 2020 för CombiGene AB (publ)

Perioden oktober – december 2020
• Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 3 171 (3 908) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: -10 964 (-9 037) TSEK.
• Resultat per aktie: -0,05 (-0,14) SEK.

Perioden januari – december 2020
• Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 12 029 (15 730) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: -29 551 (-17 929) TSEK.
• Resultat per aktie: -0,13 (-0,28) SEK.
• Likviditet vid periodens utgång: 48 895 (15 166) TSEK.
• Soliditet vid periodens utgång: 90 (46) %.

Kvartal fyra
• Louise Aspenberg tillträder som ny Chief Financial Officer (CFO). Louise Aspenberg ingår i CombiGenes ledningsgrupp och rapporterar till vd Jan Nilsson. Louise Aspenberg efterträder Anna Jönsson som lämnar företaget på egen begäran.
• CombiGenes lipodystrofiprojekt CGT2 genomför en första selektion av läkemedelskandidater i in vitro-försök med leverceller.
• Horizon 2020 gör en tredje utbetalningen om 130 000 EUR till CombiGenes epilepsiprojekt CG01. CombiGene har därmed erhållit 85 procent av det totala anslaget om 3,36 miljoner EUR.
• CombiGene tecknar avtal med brittiska Neurochase om optimerad dosering och injektion av CG01 inför de kliniska studierna.
• CombiGene har tillsammans med genterapitillverkaren Viralgen framgångsrikt slutfört den första storskaliga produktionen av CG01.
• CombiGenes teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 utnyttjade till 98,4 procent.
• Rekrytering av Martin Linhult till positionen som Project Manager CMC.

Händelser efter det fjärde kvartalets utgång
• Rekrytering av Pernilla Fagergren till positionen som Clinical Project Manager.

Dela