BioStock analyserar CombiGene

BioStock publicerar idag sin första analys av CombiGene. I analysen skriver BioStock bland annat följande:
 
”Givet de framsteg som CombiGene hittills har gjort, utgör bolaget en attraktiv måltavla för eventuella uppköp och licensaffärer under de kommande åren. Att CombiGene därtill är det enda noterade bolaget på den svenska aktiemarknaden och med en nischad exponering inom det snabbväxande genterapiområdet, betraktar vi som en exklusiv position.”
 
Analysen är tillgänglig i sin helhet här: https://www.biostock.se/2020/11/nulagesanalys-combigene-i-genterapins-frontlinje/

Dela