Bayer bygger position inom genterapins AAV-område. Förvärvar AskBio för 2-4 miljarder USD

Den 26 oktober 2020 meddelade Bayer att de förvärvar det amerikanska genterapibolaget Asklepios BioPharmaceutical, Inc. (AskBio) för 2 miljarder USD med möjlighet till ytterligare 2 miljarder USD till AskBio i framtida delmålsersättningar. Affären mellan Bayer och AskBio är det senaste i en rad exempel där big pharma-bolag förvärvar intressanta bolag inom cell- och genterapiområdet.

AskBios branschledande AAV-baserade genterapiplattform har redan visat sig vara framgångsrik inom utveckling och kommersialisering av AAV-baserade genterapier. Bolagets projektportfölj omfattar läkemedelskandidater som utvecklas för AAV-baserad genterapeutisk behandling av neuromuskulära sjukdomar och sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet samt hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar. Bland AskBios projekt ingår som exempel utveckling av behandlingar för Pompes sjukdom, Parkinsons sjukdom och kronisk hjärtsvikt. AskBio har också utlicensierat kliniska kandidater för blödarsjuka och Duchennes muskeldystrofi.

CombiGene är en tidig kund till AskBios joint venture-bolag Viralgen som är specialiserat på suspensionsproduktion av AAV-baserade genterapier
Utöver utveckling av genterapier är AskBio även aktivt inom tillverkning av AAV-baserade genterapier genom sitt spanska joint venture-bolag Viralgen, som fick sin nya produktionsanläggning GMP certifierad i Spanien 2019. CombiGene är en tidig kund till Viralgen och de båda bolagen påbörjade nyligen den första storskaliga produktionen av CombiGenes läkemedelskandidat CG01 som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi.

”Affären mellan Bayer och AskBio visar på nytt hur högt big pharma värderar möjligheterna inom genterapiområdet. Att affären rör sig inom AAV-området, det vill säga just det område inom genterapin där CombiGene befinner sig, gör affären extra intressant. Att Viralgen, den genterapitillverkare som vi valt för vårt CG01-projekt, som joint venture-bolag till AskBio, ingår i affären gör den så klart ännu mer spännande och visar att CombiGene som bolag befinner sig mitt i den mycket dynamiska utvecklingen av framtidens genterapier”, säger CombiGenes vd Jan Nilsson i en kommentar.

Om Viralgen
Viralgen är ett joint venture mellan Askbio och Columbus Venture Partners med flera decenniers erfarenhet av teknologi- och läkemedelsutveckling i en rad olika plattformar för att stödja best-in-class erbjudanden till genterapimarknaden.

Viralgen etablerades 2017 för att möta det växande behovet av tillverkning av genterapeutiska läkemedel med målet att bidra till att bredda tillgången till dessa livräddande terapier och bidra till att främja hälsa och välfärd världen över. Bolaget är specialiserat på produktion av AAV-viralvektorer och har byggt en optimerad anläggning i San Sebastian, Spanien som maximerar genomströmning och effektivitet i den egenutvecklade tillverkningsplattformen för Pro10™-suspension, vilken möjliggör världsledande skalbarhet, reproducerbarhet och tid till marknad.

Bolagets plattformsbaserade process gör det möjligt för kunder att nå branschledande koncentrationer och ta cGMP-certifierade AAV-serotyper till klinik och marknad med realistiska kostnader och med patienten i åtanke. Viralgen strävar efter att leverera den bästa vektorn, i rätt skala, vid rätt tidpunkt under AAV-produktens hela livscykel.

Viralgens nya kommersiella anläggning kommer att vara i drift i slutet av 2021 i San Sebastian i Spanien.

Dela