CombiGene avslutar den prekliniska utvecklingen av lipodystrofiprojektet CGT2

CombiGene AB har beslutat att avsluta den prekliniska utvecklingen av lipodystrofiprojektet CGT2. Efter att under projekts gång erhållit svårtolkade data genomförde CombiGene under 2023 ytterligare studier för att ta fram underlag för en korrekt bedömning av projektet. När dessa studier nu genomförts kan Bolaget konstatera att det inte finns konklusiva data som motiverar en fortsatt utveckling. Lipodystrofiprojektet licensierades från Lipigon Pharmaceuticals AB den 10 oktober 2019. CombiGene har nu sagt upp inlicensierings- och samarbetsavtalet med Lipigon och rättigheterna till projektet kommer att återgå till Lipigon senast den 5 augusti 2024.

Pressmeddelande, 1 februari 2024

882 500 EUR i projektanslag från Eurostars

I februari 2021 tilldelades lipodystrofiprojektet 882.500 EUR i projektanslag av EU:s internationella finansieringsprogram Eurostars. Tack vare denna finansiering har CombiGene kunnat inleda ett samarbete med University Medical Center Hamburg-Eppendorf, som har en forskargrupp med experter inom lipidforskning. Forskarna vid Hamburg-Eppendorf Hamburg är delaktiga i att utvärdera de olika läkemedelskandidaterna CombiGene har i vår pipeline och genomför flera olika prekliniska effektstudier. 

CombiGene's project CGT2 is supported by the Eurostars Programme. Project ID: 114714

Samarbetspartner

University of Michigan Medical School

CombiGene har ett samarbete med professor Ormond MacDougald vid University of Michigan Medical School som omfattar en pilotstudie och en huvudstudie där CombiGenes mest lovande genterapikandidat inom lipodystrofiprojektet CGT2 kommer att utvärderas.

Lipigon

Lipigon utvecklar nya behandlingar för patienter med lipidrelaterade sjukdomar. Bolaget har grundats baserat på 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Bolagets primära fokus ligger på särläkemedel och nischindikationer. CombiGene kommer att fortsätta utvecklingen av CGT2 med vetenskapligt stöd från Lipigon. 

Stockholms universitet

I samarbete med professorerna Barbara Cannon och Jan Nedergaard vid Wenner-Gren institutet vid Stockholms universitet genomför CombiGene sedan våren 2020 ett projekt som syftar till att förstå de mitokondriella funktionerna och förutsättningarna i levern, det organ som står i centrum för CGT2-projektet. Det praktiska arbetet genomförs i huvudsak av den brasilianske forskaren Ruda Feitoza, som doktorerat på hur mitokondriernas funktion kan påverkas av läkemedel och näringsupptag.

University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE)

UKE är en viktig forskningsanläggning och ett viktigt sjukhus i Hamburg. UKE forskar inom fem huvudområden; neurovetenskap, onkologi, kardiovaskulär forskning, hälsovetenskaplig forskning, och immunologi. Professor Jörg Heeren och hans team har betydande kompetens inom CGT2:s målprotein, dess funktion i fettvävnaden och dess påverkan på lipidmetabolismen.

Milstolpar

2019

Inlicensiering av projektet från Lipigon.

2020

Design av expressionsplasmider som är ett utgångsmaterial för de genterapeutiska vektorer CombiGene avser att utveckla för behandling av partiell lipodystrofi.

In vitro-studier (tester på leverceller) uppvisar korrekt proteinuttryck.

Prioritetsgrundande patentansökan inlämnad till Storbritanniens patentverk.

Första in vivo-studie startas för att mäta nivån på proteinuttrycket från de olika läkemedelskandidaterna samt i vilka organ det uttrycks.

2021

Lipodystrofiprojekt får 882 500 EUR i utvecklingsanslag från EU:s Eurostars-program.

I augusti 2021 lämnade CombiGene in en så kallad PCT-ansökan för att skydda de vektorer som utvecklas inom CGT2.

Den första in vivo-studien, en så kallad expressionsstudie, visar att flera läkemedelskandidater resulterar i korrekt proteinuttryck specifikt i levern, det organ som CombiGene avser att behandla.

För de kvarvarande läkemedelskandidaterna initieras effektstudier i flera olika experimentella djurmodeller.

2022

CombiGene tecknar avtal med professor Ormond MacDougald vid University of Michigan Medical School om att utvärdera den ledande genterapikandidaten inom lipodystrofiprojektet CGT2.

2023

Nationella patentansökningar i USA och EU.

2024

CombiGene avslutar den prekliniska utvecklingen av lipodystrofiprojektet CGT2