Tema Smärta

Vad kostar smärta – egentligen?

Smärta kostar mycket i form av dagligt mänskligt lidande. Det finns också stora ekonomiska kostnader kopplade till långvariga smärttillstånd. Vad kostar smärtan samhället om man tar med kostnad för vård, rehabilitering och sjukskrivningar?

För samhället innebär mängden av patienter med långvarig smärta en enorm belastning på sjukvården i form av läkarbesök, fysioterapi, psykologisk behandling och arbetsplatsrelaterad anpassning/träning. En nedsatt arbetsförmåga i varierande omfattning leder till stora produktionsbortfall för samhället.

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har beräknat kostnaden för Sverige till totalt ca 87,5 miljarder kronor för år 2003. Av dessa var 7,7 miljarder kronor direkta vårdrelaterade kostnader för besök hos läkare och andra vårdgivare samt läkemedel. Den övervägande delen av kostnaderna om cirka 80 miljarder kronor, eller >90% av den totala kostnaden, beror på indirekta kostnader dvs produktionsbortfall till följd av sjukdomsrelaterad frånvaro från arbetet. 40 procent av alla besök i primärvården sker på grund av smärta.

I USA (2010) uppskattas den årliga totala kostnaden för kronisk smärta till mellan USD 560-635 miljarder. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande kostnad för hjärtsjukdomar uppgår till USD 309 miljarder och för cancer USD 234 miljarder. Undersökningen ”Pain in Europe” uppskattar samhällets kostnader till 3-10 procent av bruttonationalprodukten.

Källor: 

• Gaskin DJ, Richard P: The economic costs of pain in the United States. J Pain 2012, 13:715–724.

• Breivik et al. BMC Public Health 2013, 13:1229

• SBU. Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta. Publikation nr: 341. ISBN: 978-91-88437-84-6. Publicerad: 15 december 2021. https://www.sbu.se/341

Share the article: