Smärtveteran hjälpte CombiGene med utvärderingen av det nya utvecklingsprogrammet

Odd-Geir Berge har tidigare, bland mycket annat, varit verksam som Senior Principal Scientist, Analgesia vid AstraZenecas forskningsavdelning i Södertälje. Han verkar nu som fristående konsult vid OGBConsulting AB. Odd-Geir Berge har varit delaktig i CombeGenes utvärdering av projektet. Genevägen kontaktade honom för en intervju med anledning av CombiGenes nyetablerade samarbete med danska Zyneyro.

Hur kom du först i kontakt med CombiGenes/Zyneyros smärtprogram?

”Jag blev uppringd av Karin Agerman, CombiGenes Chief Scientific Officer, som visste att jag har en konsultverksamhet inom smärtområdet. Det hör väl till historien att vi känner varandra från AstraZeneca-tiden. Både projektet och samarbetsformen som Karin beskrev var så intressanta att jag inte kunde annat än att tacka ja när hon föreslog ett konsultuppdrag.”

Du har själv lång erfarenhet från att arbeta med smärtlindring. Vilka skulle du säga är de största utmaningarna? 

”Vi vet rätt så mycket om olika mekanismer som bidrar till akut och kronisk smärta, men hur mekanismerna samspelar vet vi mindre om. Det är därför en utmaning att förstå hur stor betydelse en specifik mekanism har för klinisk smärta och om den kan utnyttjas för smärtlindring utan problematiska biverkningar. Därtill kommer att vi är beroende av djurmodeller med begränsningar som måste förstås för att vi ska tolka data korrekt. Den övergripande utmaningen blir att översätta mellan de olika nivåerna i forskningsprocessen – från sjukdomsmekanismer hos patienter till biokemiska processer som kan studeras i laboratoriet, och tillbaka via olika djurförsök och tidiga studier i människa och slutligen till de patienter som är målet för behandlingen.”

Hur vill du kommentera CombiGenes/Zyneyros smärtprogram?

”Kronisk smärta är ett stort medicinskt problem där bra behandling saknas för stora patientgrupper. Existerande läkemedel har begränsningar när det gäller smärtlindring och har ofta oacceptabla biverkningar. Behovet av nya former för behandling är därför stort. Det aktuella projektet baseras på ett nytt koncept med omfattande vetenskapligt stöd, bland annat med data från djurmodeller. I CombiGenes/Zyneyros koncept kan smärtan angripas på två sätt som kompletterar varandra: dels med en peptid med kortare verkan, dels med en genterapi som öppnar möjligheten för en livslång effekt. Patienter med olika behov skulle därmed få en optimalt anpassad behandling. Att kunna öka sannolikheten för en framgångsrik genterapibehandling genom att använda peptiden som screeningsmetod är oerhört intressant. Detta är ett lovande projekt som ger förhoppningar om betydande terapeutiska framsteg.” 

Share the article: