National Institutes of Health i USA utvärderar CombiGenes och Zyneyros peptidbaserade smärtprojekt COZY01

National Institutes of Health (NIH) är ett amerikanskt regeringsorgan med en stolt historia med flera viktiga upptäckter som förbättrar hälsa och räddar liv. Genom åren har 169 vetenskapsmän som vunnit Nobelpriset antingen genomfört sin forskning vid NIH eller fått stöd av NIH. Bland de stora upptäckterna återfinns utvecklingen av MRI (magnetröntgen), förståelse för hur virus kan orsaka cancer och kunskap om hur hjärnan bearbetar visuell information. NIH:s rötter sträcker sig tillbaka till 1887.

NIH består av 27 olika enheter. Varje enhet har sin egen specifika forskningsagenda, ofta med fokus på särskilda sjukdomar eller kroppsfunktioner. 24 av de 27 enheterna får sina anslag direkt från den amerikanska kongressen. NIH:s huvudkontor ligger i Bethesda, Maryland, USA. Viss forskning bedrivs vid campus i Bethesda, men mer än 80 procent av forskningsaktiviteterna bedrivs av forskare runt om i USA och i världen.

PSPP-programmet

Ett av de program som NIH driver kallas PSPP – Preclinical Screening Platform for Pain. Programmet är sprunget ur det akuta behovet att reducera användningen av opioidbaserade läkemedel genom utveckling av nya, icke-opioidbaserade farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar av smärta. Enligt NIH finns det idag 25 miljoner amerikaner som lever med daglig kronisk smärta och som förlitar sig på opioidbaserade läkemedel för smärtlindring. Målet för PSPP-programmet är att identifiera och karakterisera icke-beroendeframkallande terapier för smärta. Programmet erbjuder testning inklusive en bedömning av in vitro- och farmakokinetiska profiler, biverkningsprofiler, missbruksrisker och effekt i modeller som är relevanta för mänskliga smärttillstånd. 

COZY01 och PSPP

En oberoende utvärdering av potentialen för COZY01 som en framtida smärtbehandling pågår för närvarande inom ramen för PSPP-programmet. COZY01 har genomgått den första nivån av tre och har valts ut för att gå vidare till nästa nivå där substansen ska testas i en beteendemodell för att undersöka eventuella effekter på det centrala nervsystemet och därefter i olika smärtmodeller. Under årets första kvartal har CombiGene och Zyneyro arbetat med förberedande aktiviteter inför detta nästa steg.

Källa: https://www.nih.gov

Share the article: