Intervju med Alvar Grönberg, Senior Program Director på Combigene

Hög aktivitetsnivå i smärtprogrammet COZY inför det prekliniska toxikologiprogrammet

I början av 2023 inledde CombiGene och det danska bolaget Zyneyro ett samarbete för att gemensamt utveckla smärtprogrammet COZY. Programmet består av en peptidbehandling och en genterapi som båda är baserade på samma unika verkningsmekanism. Målet med projektet är att utveckla effektiva behandlingar för svår kronisk smärta, ett vanligt och ofta svårbehandlat tillstånd. Både peptiden och genterapin utvecklas för behandling av svåra kroniska smärttillstånd där genterapin reserveras för patienter när möjligheterna för spontan minskning av smärtan bedöms som utesluten eller osannolik. 

Genevägen kontaktade Alvar Grönberg, Senior Program Director på CombiGene, för att höra hur arbetet framskrider.

CombiGene och Zyneyro har nu arbetat tillsammans sedan i början av året. Kan du kort beskriva vad ni har fokuserat på och hur långt arbetet har kommit?

”Låt mig först säga att jag tycker att COZY-programmet är oerhört spännande. Kronisk smärta är en av de största utmaningarna som vården står inför idag och att få vara med att utveckla en ny och effektiv behandling utan de biverkningar som dagens behandlingsalternativ ofta ger upphov till är fantastiskt stimulerande.”

”Tillsammans med våra kollegor på Zyneyro har vi sedan vi inledde samarbetet i januari i år fokuserat på det kommande pivotala prekliniska toxikologiprogrammet inom peptidprojektet COZY01. Vi är för närvarande djupt engagerade i de omfattande förberedelserna av denna mycket viktiga del av utvecklingen. Arbetet utgörs bland annat av val av det bolag som ska producera material till de toxikologiska studierna och också det bolag som ska genomföra själva studieprogrammet. Att välja rätt partner för dessa uppgifter är ett omfattande arbete som har långsiktiga och viktiga konsekvenser och vi lägger mycket kraft på att hitta de absolut bästa samarbetspartnerna.”

”Utöver arbetet med att förbereda toxikologiprogrammet har vi också arbetat med en rad förberedande aktiviteter inför nästa steg i det program som National Institutes of Health (NIH) i USA driver. Programmet kallas Preclinical Screening Platform for Pain (PSPP) och syftar till att hitta smärtlindringsalternativ som inte är beroendeframkallande eller resulterar i toleransutveckling. COZY01 har genomgått den första nivån av tre och har valts ut för att gå vidare till nästa nivå där substansen ska testas i olika smärtmodeller.”

Hur skulle du beskriva behovet av nya behandlingsformer för kronisk smärta?

”Behovet är fullständigt enormt. Mellan sex och åtta procent av jordens befolkning uppskattas lida av svår kronisk smärta. Samtidigt är dagens läkemedel förknippade med en rad tillkortakommanden. De konventionella behandlingsalternativen består främst av antiinflammatoriska läkemedel, antidepressiva medel, kramplösande läkemedel och opioider (en grupp ämnen med en morfinliknande verkningsmekanism). Problemet är att dessa behandlingar inte är specifikt utvecklade för att behandla kronisk smärta och att den smärtlindring som uppnås ofta har ett antal funktionsnedsättande biverkningar som missbruksproblematik, depression, ångest, trötthet, nedsatt fysisk och psykisk förmåga. Om vi lyckas med COZY-programmet skulle vi kunna hjälpa ett mycket stort antal människor till ett bättre liv.”

Att så många människor är drabbade av kronisk smärta måste leda till stora kostnader för samhället.

”Det är alldeles riktigt. Kronisk smärta är den enskilt dyraste sjukdomen för samhället. Enbart i USA beräknas samhällskostnaderna till ofattbara 635 miljarder USD om året, vilket är betydligt mer än kostnaderna för hjärt- och kärlsjukdomar, vilka uppgår till 309 miljarder USD och cancer, som kostar det amerikanska samhället 243 miljarder USD årligen. [1]”

Hur ser den närmaste framtid ut för COZY-programmet?

”Mer av det samma, skulle man kunna säga. Vi fortsätter arbetet med förberedelserna inför det pivotala prekliniska toxikologiprogrammet. Parallellt med det kommer vi också att fortsätta arbeta med att ta fram den finala genterapi-

vektorn samt förberedelserna inför nästa steg inom PSPP.”

[1] Relieving Pain in America: A Blueprint for Transforming Prevention, Care, Education, and Research. Appendix C. The Economic Cost of Pain in the US. Institute of Medicine (US) Committee on Advancing Pain Research, Care, and Education. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011

Om smärtprogrammet COZY
Kronisk smärta kan vara förödande för de som drabbas. Sjukdomen leder också till enorma kostnader för samhället. Mellan sex och åtta procent av befolkningen beräknas lida av svår kronisk smärta och samhällskostnaderna som kronisk smärta ger upphov till beräknas enbart i USA uppgå till 635 miljarder USD årligen. 

Konventionell behandling består främst av anti-inflammatoriska läkemedel, antidepressiva medel, kramplösande läkemedel och opioider (en grupp ämnen med en morfinliknande verkningsmekanism).  Problemet med dessa behandlingar är att de inte är specifikt utvecklade för att behandla kronisk smärta. Den smärtlindring som uppnås har därför ofta ett antal funktionsnedsättande biverkningar såsom missbruksproblematik, depression, ångest, trötthet, nedsatt fysisk och psykisk förmåga.  

COZY-programmet utvecklas för att adressera dessa enorma utmaningar genom att erbjuda effektiv smärtlindring utan de problem som dagens läkemedel kan medföra. 

Dela artikeln: