Ledare

Fokus på affärsutveckling och fortsatt utveckling av vårt smärtprogram

"I smärtprogrammet COZY utvecklas det peptidbaserade projektet COZY01 för närvarande i hög takt."

Beskedet att Spark Therapeutics avslutar samarbetet kring epilepsiprojektet CG01 kom fullständigt överraskande för oss på CombiGene. Samtidigt är besked som detta något man alltid måste ha beredskap för när man arbetar med läkemedelsutveckling. Senast den 12 januari 2024 kommer CombiGene att återfå de globala rättigheterna till epilepsiprojektet. Vi kommer under de närmaste månaderna utvärdera den situation som uppstått och återkomma till marknaden så snart vi har ytterligare information. Även om besvikelsen över det avslutade samarbetet med Spark är mycket stor finns det flera positiva saker vi kan ta med oss. CG01-projektet visar att CombiGene har förmågan att genom preklinisk utveckling skapa stora värden i inlicensierade forskningstillgångar och att vi också har förmågan att genomföra en utlicensiering till ett stort globalt läkemedelsföretag. Kort sagt kan man säga att avtalet med Spark verifierade vår affärsmodell. 

Viktigast just nu är att vi borstar av oss besvikelsens damm och fortsätter att utveckla CombiGene. Vårt fokus ligger nu på att fortsätta utvecklingen av det oerhört spännande smärtprogrammet COZY samtidigt som vi fortsätter arbetet att hitta nya lovande forskningstillgångar för inlicensiering. Strategin framåt berättar jag lite mer om i en intervju längre fram i Genevägen.

I smärtprogrammet COZY utvecklas det peptidbaserade projektet COZY01 för närvarande i hög takt. Vi har under hösten bland annat valt kontraktstillverkare och preklinisk toxikologi partner. Vi har även valt bältros som den indikation vi ska använda i vår kliniska proof-of-concept-studie. Efter visad proof-of-concept kommer den fortsatta utvecklingen inrikta sig på diabetesneuropati, en vanlig komplikation vid diabetes som är allvarlig och mycket smärtsam. 

Utöver utvecklingen av våra egna projektet är CombiGene också engagerat i flera olika branschinitiativ. Ett av dessa initiativ är GeneNova som leds av professor Johan Rockberg vid KTH. Målet för GeneNova är att radikalt minska dagens höga produktionskostnader för att på så sätt göra de nya terapierna tillgängliga för fler patienter. Vi har i detta nummer en stor intervju med Johan Rockberg som jag verkligen rekommenderar att ni läser.

Peter Ekolind
Vd 

Share the article: