Epilepsiprojektet avancerar genom optimeringsaktiviteter av CGO1 inför studier i människa

I juni höll CombiGene och Spark Therapeutics det halvårsvis återkommande Joint Research Committee-mötet i Stockholm för att ta fram en detaljerad plan för de kommande sex månaderna. Betydande framsteg har gjorts inom genterapiområdet sedan CG01 först utvecklades, både vad gäller tillverkning och formulering av genterapier. För epilepsiprojektet CG01 innebär detta att det nu är den perfekta tidpunkten att dra full nytta av denna nya och viktiga kunskap och optimera några av komponenterna i projektet innan det går vidare mot kliniska studier.

CombiGene och Spark utnyttjar nu bolagens kombinerade styrka i arbetet med optimeringen av AAV vektorn för att uppnå förbättrad täckning av de regioner i hjärnan som drabbats av epilepsi.

”Joint Research Committee-mötet i Stockholm var mycket produktivt och visade återigen att vi har en perfekt partner i Spark”, säger Karin Agerman, Chief Scientific Officer på CombiGene. ”Jag är verkligen glad över beslutet att optimera några av komponenterna i projektet. Genom att göra detta kommer vi att befinna oss i en mycket mer fördelaktig position när projektet går in i studier i människa”, avslutar Karin.

Dela artikeln: