Intervju med CombiGenes vd Jan Nilsson

En unik möjlighet för CombiGene och Zyneyro att minska smärtan i världen

"Det hade varit fantastiskt om vi på CombiGene tillsammans med vår danska partner Zyneyro kunde vara en del en framtida lösning på de problem som smärta orsakar."

CombiGenes samarbetsavtal med Zyneyro har precis blivit offentligt när Genevägen lyckas nå vd Jan Nilsson för en telefonintervju om det senaste tillskottet till bolagets projektportfölj. Det intensiva sorlet i bakgrunden skvallrar om god stämning och hög energi på CombiGenes kontor på Lidingö.

Det verkar vara god stämning på CombiGene.

Jan skrattar till innan han svarar. ”Det är det verkligen. Vi är väldigt glada över samarbetsavtalet med Zyneyro. Detta är en mycket viktig dag i CombiGenes historia. Tillsammans med våra nya kollegor på Zyneyro får vi nu möjlighet att utveckla terapier för behandling av svår smärta, ett verkligt gissel för stora delar av jordens befolkning. Det är också mycket tillfredsställande att kunna konstatera att vi varit framgångsrika i våra ansträngningar att hitta och inlicensiera ett nytt och oerhört intressant projekt.” 

Vad gjorde er intresserade av just detta projekt?

”Många saker! För det första så är smärta ett gigantiskt problem. Uppskattningar visar att mellan 15-25 procent av den vuxna befolkningen i Europa och USA lider av pågående smärtproblem och cirka 7 procent har kronisk smärta. Behovet av nya och effektiva terapier är därmed enormt. Dagens alternativ är i flera fall inte särskilt effektiva samtidigt som de är behäftade med en rad nackdelar. Problemet är att de inte är specifikt utvecklade för att behandla kronisk smärta och den smärtlindring som uppnås har ofta en rad handikappande biverkningar som depression, oro, trötthet, försämrad fysisk och mental förmåga samt beroendeproblematik. I USA beräknas 700 000 människor avlidit på grund av opioidmissbruk under de senaste 20 åren. Det hade varit fantastiskt om vi på CombiGene tillsammans med vår danska partner Zyneyro kunde vara en del av en framtida lösning på de problem som smärta orsakar.”

Hur ser du på den utveckling som Zyneyro har bedrivit?

”Jag är otroligt imponerad! Våra kollegor på Zyneyro har utvecklat ett unikt koncept för att erbjuda effektiv smärtlindring utan de biverkningar som dagens behandlingar ofta ger upphov till. Utvecklingsprogrammet består av två läkemedelskandidater: en peptidbehandling och en genterapibehandling. Peptidbehandlingen är tänkt att användas vid svåra temporära smärttillstånd, medan genterapibehandlingen utvecklas för att behandla svåra kroniska smärttillstånd. Vad som imponerat mest på mig är just kombinationen av två terapier som adresserar såväl temporär som kronisk smärta. Tanken att dessutom kunna använda peptidbehandlingen som en screeningmöjlighet inför en eventuell AAV-behandling gör konceptet ännu starkare.”

Hur långt har projektet kommit?

”Båda läkemedelskandidaterna befinner sig i preklinisk fas och det återstår ett flertal prekliniska studier innan projektet kan gå vidare till studier i människa.”

Hur långt är det till marknad?

”Det är i princip omöjligt att ha en tydlig uppfattning om det just nu, så låt mig vända på perspektivet lite. Det utvecklingsprogram som vi nu kommer att driva tillsammans med Zyneyro omfattar två behandlingsmetoder, en peptidbehandling och en genterapibehandling. Peptidbehandlingen bedömer jag ha möjlighet att inleda studier i människa, så kallad klinisk fas, under 2025 om allt går enligt plan. Vad gäller genterapibehandlingen så kommer kliniska studier i människa att kunna påbörjas ytterligare något eller några år efter det. Som all läkemedelsutveckling rymmer även detta utvecklingsprogram flera moment av osäkerhet och kommer att ta betydande tid även om allt går precis enligt plan.”

Hur bedömer du den kommersiella potentialen?

”Givet att problemet med kronisk smärta är så stort finns det självfallet också en stor kommersiell potential. Undersökningen ”Pain in Europe” uppskattar samhällets kostnader till 3-10 procent av bruttonationalprodukten. I USA beräknas kostnaden för smärtlindring årligen uppgå till 560-635 miljarder USD. Behovet av, och därmed marknaden, för en effektiv smärtlindringsbehandling är således stort.”

Innebär avtalet med Zyneyro att ni nu lägger ansträngningarna att hitta ytterligare projekt på is?

”Inte alls. Detta arbete kommer att fortsätta med oförminskad styrka. Vår ambition är att bygga en bred portfölj med projekt i flera av läkemedelsutvecklingens olika faser, allt från projekt i riktigt tidig fas till projekt i preklinisk utveckling och därmed bidra till att genterapier kommer i klinisk användning.”

Share the article: