CombiGenes vd Jan Nilsson vald till styrelseordförande i nybildade CCRM Nordic AB

Avancerade läkemedel – ofta kallade ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) som genterapi och cellterapi har potential att revolu-tionera vården av svårt sjuka patienter. Denna uppgift är självfallet inte lätt. Det krävs en lång rad olika typer av expertis och betydande resurser för att bli framgångsrik. Den svenska regeringen har som uttalat mål att göra Sverige till en ledande nation inom ATMP-området. Ett uttryck för denna ambition är det nybildade CCRM Nordic AB som ska koordinera ett nytt nationellt kluster för kommersialisering av avancerade terapier efter en framgångsrik kanadensisk modell.  

CCRM Nordic kommer att etablera en nationell infrastruktur för utveckling, tillverkning och kommersialisering av ATMP, och kommer att vara tillgänglig för intressenter från akademi och industri samt hälso- och sjukvårdssektorn. Initiativet har starkt stöd från industrin med stora svenska ATMP-organisationer som AstraZeneca, CombiGene, Cytiva, Getinge, Takara Bio Europe, TATAA Biocenter och Verigraft samt lokala innovationsaktörer som GoCo Health Innovation City och GU Ventures och Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Styrelseordförande för CCRM Nordic AB är CombiGenes vd Jan Nilsson. 

Genevägen kontaktade Jan för en kommentar
”Det känns väldigt hedrande att ha blivit vald till styrelseordförande i CCRM Nordic. Framför allt ser jag det som ett erkännande av det arbete som CombiGene har utfört under många år. Genom utvecklingen av våra projekt, inte minst epilepsiprojektet CG01, har vi utvecklat en gedigen kompetens och fått en stor erfarenhet av just de områden som CCRM Nordic kommer att arbeta med. Vi är väldigt stolta över att vara en del av detta mycket viktiga initiativ tillsammans med framstående kollegor som AstraZeneca, Cytiva, Getinge, GoCo Health Innovation City, Takara Bio Europe, Tataa Biocenter och Verigraft”, säger Jan Nilsson.

CCRM Nordic möter uppdraget från den svenska regeringen att etablera ett nav för kommersialisering av ATMP och kommer att komplettera och samarbeta med tidigare offentligprivata partnerskap. CCRM Nordic kommer att spela en viktig roll för att lägga grunden för en välmående nordisk ATMP-industri som kommer att omvandla den framstående forskningen inom området till produkter som kan förändra livet för patienter över hela världen.

Om CCRM Nordic
CCRM Nordic är en icke-vinstdrivande infrastruktur för kommersialisering av avancerade terapier baserad på den kanadensiska modellen och bildad som ett offentlig-privat partnerskap med stöd av ett industrikonsortium och Vinnova. CCRM Nordic kommer att påskynda kommersialiseringen av ATMP och  relaterad teknik genom att tillhandahålla specialiserad expertis och infrastruktur. Vår ambition är att samarbeta med våra nordiska grannar samt vara en del av CCRM Globals internationella nätverk av hubbar. CCRM Global är en allians av internationella nav som arbetar för att samordna och optimera möjligheter inom cell- och genterapier och regenerativ medicin. CCRM Nordics styrelse utgörs av ordförande Jan Nilsson, CombiGene och ledamöterna Lennart Johansson, Investor/Patricia Industries; Catarina Flyborg, Cytiva; Regina Fritsche Danielson, AZ; Carl-Peter Mattsson, GU Ventures, Michael May, CCRM. 

ccrmnordic.se

Dela artikeln: