Ledare

CombiGene är mycket väl positionerat för fortsatta framgångar

"Jag trivs helt enkelt i mindre bolag där alla hjälps åt för att skapa framgång."

Det finns så mycket jag vill säga i denna min första ledare i Genevägen att det nästan är svårt att veta var jag ska börja, men låt mig först rikta ett stort och varmt tack till Jan Nilsson som under sin tid som vd utvecklat CombiGene från ett bolag med ett projekt i tidig preklinisk fas till det CombiGene vi ser idag: ett internationellt erkänt genterapibolag med ett projekt, epilepsiprojektet CG01 utlicensierat till Spark Therapeutics, ett projekt som syftar till att behandla den ovanliga och svåra sjukdomen partiell lipodystrofi och det oerhört spännande smärtprogrammet COZY. 

Jag vill också tacka Jan och hela teamet för den fina introduktion till CombiGene som jag har fått under min tid som bolagets Chief Operating Officer. Det är med stor iver och entusiasm jag nu tar mig an min nya roll som vd för CombiGene. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med styrelsen och det övriga CombiGene-teamet fortsätta utvecklingen av CombiGene med fler framgångar inom fältet.

Licensavtal är målet
Helt avgörande för att vi ska bli framgångsrika är att vi kan få fram konklusiva och positiva prekliniska resultat med förutsättningar att kunna översättas till goda resultat också i människa. Det är på detta sätt som vi kan attrahera framtida partners till våra projekt. Det är också viktigt att vi kan ta in fler genterapiprojekt som riktar sig mot patientpopulationer med stora behov och värdeförädla dem med vår speciella kompetens inom läkemedelsutveckling och genterapi.

Att ha en projektportfölj med flera projekt är viktigt eftersom det väsentligt ökar chanserna att nå hela vägen till ett licensavtal. All läkemedelsutveckling tar lång tid i anspråk och kostnaderna för att utveckla ett nytt läkemedel är höga samtidigt som risken att ett projekt inte går hela vägen till kommersialisering är betydande. Det räcker med andra ord inte med bara ett eller två projekt i portföljen, det behövs flera för att fördela risk och öka chanserna till framgång.

Hälsoekonomiska aspekter blir avgörande
En annan avgörande aspekt på vår verksamhet är hälsoekonomi. Genterapi är, och kommer att fortsätta vara, en exklusiv behandlingsform. Det är därför avgörande att vi kan visa att våra terapier kan förbättra patienters livskvalitet i så stor omfattning att det är möjligt för samhället att göra en positiv hälsoekonomisk kalkyl. Det är min övertygelse att våra projekt som vi engagerar oss i kan lyckas med detta, nämligen att både förbättra livskvaliteten för den enskilda patienten och att vara en hälsoekonomiskt försvarbar behandling.

Ett fantastiskt team
Jag får ibland frågan varför jag lämnade en stor koncern som Getinge där jag tidigare varit vd för den svenska verksamheten. Svaret är mycket enkelt. Jag trivs helt enkelt i mindre bolag där alla hjälps åt för att skapa framgång och där vägarna till beslut är korta. Under de senaste åren har jag uteslutande varit verksam inom ATMP-området (Advanced Therapy Medicinal Products) som i sig är oerhört intressant givet de fantastiska möjligheterna att utveckla helt nya och effektiva terapier till annars obotliga sjukdomar och tillstånd.

Det kompetenta och hårt arbetande teamet på CombiGene fortsätter att utveckla våra projekt, inte minst smärtprogrammet COZY där vi arbetar tillsammans med vår danska partner Zyneyro. I tillägg till vår existerande produktportfölj söker vi dessutom aktivt efter fler projekt för inlicensiering för att etablera en portfölj med kommersiellt intressanta genterapiprojekt för att öka våra möjligheter att nå fler licensavtal som det vi tecknade med Spark Therapeutics 2021.

Peter Ekolind
Vd

Dela artikeln: