Bloomberg spår stark tillväxt för gen- och cellterapimarknaden 

"Artikeln visar att CombiGene befinner sig i en mycket dynamisk del av läkemedelsmarknaden med fantastiska tillväxtmöjligheter. "

I en artikel från den 3 maj 2023 spår Bloomberg en årlig tillväxt på 22,8 procent för cell- och genterapimarknaderna. Detta innebär att marknaden för cell- och genterapier kommer att uppgå till 62,5 miljarder USD år 2032. Artikeln är baserad på en studie av Prophecy Market Insights.

Enligt artikeln är det flera olika saker som kommer att driva tillväxt under de kommande åren. Antalet kliniska studier har ökat kontinuerligt under de senaste åren. Efter hand som allt större mängd av kliniska data blir tillgängliga kommer acceptansen för nya terapier att öka. De stora privata och offentliga investeringarna i cell- och genterapi har skapat förutsättningar för forskning och utveckling, vilket i sig kommer att accelerera innovationstakten. CombiGene är ett utmärkt exempel på att privat och offentligt kapital samverkar. Totalt har CombiGene erhållit 229 MSEK från bolagets aktieägare och 37 MSEK i olika former av offentliga medel. Bland övriga positiva faktorer nämns regulatorisk support.

Bland utmaningarna nämns framför allt den höga kostnaden för cell- och genterapi, både vad gäller utvecklingen av nya terapier och de höga tillverkningskostnaderna. Även osäkerhet inom det regulatoriska området nämns.

Bland de tio ledande bolagen inom cell- och genterapiområdet nämner artikeln Spark Therapeutics, CombiGenes samarbetspartner inom epilepsiprojektet CG01. Bland övriga bolag märks bland annat Gilead Sciences och Novartis.

Genevägen kontaktade Peter Ekolind, CombiGenes Chief Operating Officer, för en kommentar.

Peter, vilken är din spontana reaktion på artikeln i Bloomberg?

”Artikeln visar att CombiGene befinner sig i en mycket dynamisk del av läkemedelsmarknaden med fantastiska tillväxtmöjligheter. Vi är självfallet djupt engagerade i alla delar av utvecklingen av våra egna projekt och vi har förvärvat viktiga kunskaper vad gäller behandlingen av de sjukdomar som vi är engagerade i. Genom epilepsiprojektet CG01 har vi också lärt oss otroligt mycket om de utmaningar och lösningar som finns inom tillverkningen. Vi är också engagerade i GeneNova-projektet som leds av KTH och som bland annat syftar till att hitta lösningar som gör att genterapier kan bli tillgängliga för ett större antal patienter. Genterapi är ett komplext område som kräver att vi arbetar inom en rad olika discipliner. Att artikeln särskilt nämner Spark Therapeutics som en av världens ledande aktörer är ingen nyhet för oss på CombiGene, men det är ändå väldigt uppmuntrande eftersom Spark är vår samarbetspartner inom CG01-projektet.” 

Källa: https://www.bloomberg.com/press-releases/2023-05-03/cell-and-gene-therapy-market-projected-to-grow-at-a-cagr-of-22-8-and-reach-us-62-5-billion-by-2032

Share the article: