Alvar Grönberg vill bli smärtans fiende nummer ett

Alvar Grönberg är Senior Program Director på CombiGene. Han har en doktors-avhandling från Karolinska Institutet (KI) i Stockholm och mångårig erfarenhet från såväl akademi som internationell läkemedelsindustri, bland annat från seniora positioner på bolag inom Karolinska Development och Abliva AB. Bland Alvars kompetenser märks ett djupt kunnande om peptider, vilket gör honom till en ideal person att leda smärtprogrammet från CombiGenes sida.  

Genevägen kontaktade Alvar för att höra hur han ser på denna betydande arbetsuppgift och hur han ser på möjligheterna med projektet. 

Du har en doktorsavhandling från KI och lång erfarenhet från arbete inom såväl akademi som industri. Vad är det framför allt som motiverar dig i ditt arbete?

”Det är först och främst att få vara med att ta fram nya läkemedel för att behandla svåra sjukdomar. Att vara med och leda utvecklingsprocessen i ett läkemedelsprogram, planera studier, tolka data och uppleva framgångar är mycket stimulerande. Som alla inom branschen vet så drabbas man också av motgångar och problem, men även det är motiverande, speciellt när man trots det hittar en väg framåt. När det handlar om läkemedelsutveckling så gränsar arbetet ofta till forskning och vetenskapliga frågeställningar, vilket gör arbetet extra spännande och intressant.”

Vilka erfarenheter och vilket kunnande kommer du ha störst nytta av i din roll som CombiGenes Senior Program Director för det nya smärt-

programmet?

”Det är framför allt mina tidigare erfarenheter av att arbeta med peptider och små molekyler samt min tidigare erfarenhet av projektledning inom läkemedelsutveckling som jag har nytta av. När det gäller utveckling av genterapier så håller jag fortfarande på att lära mig, men här kommer jag att ha ett mycket gott stöd och god hjälp av mina kompetenta och erfarna kollegor.”

Smärtprogrammet utvecklas för att erbjuda effektiv smärtlindring utan de biverkningar som dagens behandlingar ofta ger upphov till, vilket gjorts möjligt tack vare att Zyneyros forskare identifierat en ny biologisk verkningsmekanism. Hur ser du på denna aspekt av programmet?

”Den nya verkningsmekanismen är mycket spännande och ger effektiv smärtlindring utan synbara biverkningar, speciellt risken för beroendeframkallande, i de prekliniska modeller som har använts. Den peptid-baserade läkemedelskandidaten, och därigenom verkningsmekanismen, är dessutom föremål för en speciell utvärdering för att säkerställa både effekt och avsaknad av risk för att utveckla beroende i ett pågående program sponsrat av den amerikanska regeringen. Det innebär ett potentiellt viktigt stöd i utvecklingsprocessen.”

Finns det andra delar av projektet som är särskilt intressanta ur ditt perspektiv?

”Ja, det faktum att programmet består av två delar. Dels kommer vi att ta fram ett peptid-baserat läkemedel för upprepad behandling som har möjlighet att kunna nå en bred grupp av patienter med temporär smärta. Baserat på samma verkningsmekanism utvecklar vi även en genterapi som är avsedd för en specifik grupp patienter med mycket svår handikappande kronisk smärta. Via genterapi så uppnår man en mycket långvarig effekt med endast en behandling. Det peptidbaserade läkemedlet kommer att ligga före genterapin i utvecklingsprogrammet och kan potentiellt finnas tillgängligt för att användas som en testbehandling för att se om genterapin kommer att fungera för en patient.” 

En sista fråga. Hur är din danska?

”Jeg har nogle gange svært ved at forstå og jeg kan ikke snakke dansk, men det skal nok gå fint alligevel. Vi använder engelska för säkerhets skull!”

Dela artikeln: