Smärtprogrammet COZY - ett unikt koncept för behandling av kronisk smärta

Kronisk smärta är ett globalt gissel som orsakar enormt mänskligt lidande och astronomiska kostnader för samhället.

CombiGene och bolagets samarbetspartner Zyneyro har som mål att utveckla en effektiv smärtbehandling utan biverkningar.

Smärta är en av sjukvårdens allra största utmaningar

Mellan 6 och 8 procent av världens vuxna befolkningen drabbas av svår kronisk smärta. De behandlingar som är tillgängliga idag har ofta funktionsnedsättande biverkningar såsom missbruksproblematik, depression, ångest, trötthet, nedsatt fysisk och psykisk förmåga.

Enorma samhällskostnader

Årliga sjukvårds­kostnader och indirekta kostnader för olika sjukdomar i USA.

Smärta: 635 miljarder USD
0%
Hjärt/kärlsjukdomar: 309 miljarder USD
0%
Cancersjukdomar: 243 miljarder USD
0%
Diabetes: 188 miljarder USD
0%

Relieving Pain in America: A Blueprint for Transforming Prevention, Care, Education, and Research. Appendix C. The Economic Cost of Pain in the US. Institute of Medicine (US) Committee on Advancing Pain Research, Care, and Education. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011

Dagens läkemedel är otillräckliga

Problemet med dagens behandlingar är att de inte är specifikt utvecklade för att behandla kronisk smärta. Den smärtlindring som uppnås har därför ofta ett antal funktionsnedsättande biverkningar som missbruksproblematik, depression, ångest, trötthet, nedsatt fysisk och psykisk förmåga.

COZY01

COZY01 – peptidbehandling av svåra temporära smärttillstånd

Den fortsatta utvecklingen kommer att inriktas på att så snabbt och effektivt som möjligt utföra nödvändiga prekliniska studier för att utvärdera säkerhet och toxikologi samt producera kliniskt prövningsmaterial med syftet att få godkännande av en läkemedelsmyndighet att utföra de första kliniska prövningarna i människa med COZY01.

COZY02

COZY02 – genterapibehandling av svåra kroniska smärttillstånd

En prototyp av den AAV-vektor som fungerar som bärare av det genetiska materialet vid genterapi har tagits fram av Zyneyro och testats i en preklinisk smärtmodell med mycket god och långvarig effekt. Det närmast förestående arbetet är inriktat på att optimera det genetiska materialet som ska ingå i vektorn.

Epilepsiprojektet – CG01

Fokus för projektet är att ta fram en behandlingsmetod för de epilepsipatienter som inte kan hjälpas med dagens medicinska terapier

För att förbereda CG01 för att möta behoven av en utökad ansökan som även omfattar USA kommer det återstående prekliniska programmet att expanderas och i vissa delar kompletteras med ytterligare studier i samarbete med Spark

Lipodystrofiprojektet – CGT2

CGT2-projektet syftar till att utveckla en genterapibehandling för partiell lipodystrofi, en sällsynt sjukdom som idag saknar effektiva behandlingar

Senaste nytt

Västra Hamnen publicerar initial analys av CombiGene

Läs mer

CombiGene ingår licensavtal med Spark för epilepsiprojektet CG01

Läs mer

Aktuell kursdata

Finansiella rapporter

It seems we can't find what you're looking for.

It seems we can't find what you're looking for.

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGene´s project CGT2 is supported by the Eurostars Programme. Project ID: 114714

Akademiska samarbeten

Inom ramen för epilepsiprojektet CG01 samarbetar CombiGene sedan många år med Lunds universitet och Köpenhamns universitet. Under de senaste åren har CombiGene även etablerat samarbete avseende den prekliniska utvecklingen av lipodystrofiprojektet CGT2 med Stockholms universitet, University Medical Center Hamburg-Eppendorf och University of Michigan Medical School.