Bolags- och aktieinformation

Bolagsinformation

Bolagsnamn: CombiGene AB (publ)
Affärsidé: CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

VD: Jan Nilsson
Styrelseordförande: Bert Junno

Antal anställda: 7

Organisationsnummer: 556403-3818
Postadress: Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö
Besöksadress: Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

Hemsida: www.combigene.com
Epostadress: info@combigene.com
Telefon: + 46 704 66 31 63

Aktien

Aktiekapitalet i CombiGene ska uppgå till lägst 990 000 kronor och högst 3 960 000 kronor fördelat på lägst 19 800 000 aktier och högst 79 200 000 aktier. Det finns ett aktieslag i CombiGene. Varje aktie medför lika rätt till CombiGenes tillgångar och vinst samt berättigar till en röst på bolagsstämman. Kvotvärdet är fem (5) öre.
CombiGenes aktiebok förs elektroniskt av Euroclear.

Aktienamnet är Combigene, kortnamnet är COMBI, och ISIN-koden SE0016101935.

Största aktieägarna

Tio största aktieägarna per 2022-06-30Summa innehavInnehav %
NORDQVIST, JAN IVAR1 258 5296,36
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION1 190 9316,01
MYRLID AS851 2064,30
THOREN TILLVÄXT AB494 8942,50
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB480 0522,42
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUB278 3671,41
OLSSON, PER MAGNUS239 7641,21
FERSTAD, ARNE214 0721,08
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES NV, W8IMY210 8291,06
STENFORS, OLLE200 0001,01