Ny artikel i Biostock angående avtalet med Cobra Biologics

”Vi kan nu producera material för avslutande prekliniska studier, studier i människa och efter marknadsgodkännande även den kommersiella produkten. Detta innebär också att CG01-projektet blir mycket mer attraktivt för potentiella partners eftersom vi nu i princip tagit bort alla frågetecken runt produktionen.” – Jan Nilsson, vd CombiGene 

Läs artikeln i BioStock >>

Share