Kort rapport från CAMP och London

Swelife-ATMP och Centre for Advanced Medical Products (CAMP) är två Vinnova-finansierade nationella projekt för avancerade terapiläkemedel. Den 4 april hölls den årliga svenska ATMP-konferensen. Karin Agerman, CombiGenes Chief Research and Development Officer, presenterade CombiGenes forskning och utveckling under rubriken ”Turning research into clinical use – gene therapy for treatment resistant epilepsy”. Presentationen gick mycket och den intresserade publiken ställde många bra och initierade frågor.

Några dagar senare hade CombiGenes VD Jan Nilsson och Karin Agerman ett möte med neurologer och neurokirurger i London, Storbritannien, för att diskutera sammansättning av patientgrupper och utformning av den första kliniska studien för CombiGenes läkemedelskandidat CG01. Deltagarna i mötet var mycket intresserade av CG01-projektet och ser läkemedelskandidaten som en möjlig framtida terapi.

Share