Intervju med CombiGenes vd Jan Nilsson som summerar första halvåret och blickar framåt

CombiGene, Sveriges enda börsnoterade bolag verksamt inom genterapi, kunde förra året bocka av en rad viktiga framsteg, och 2020 har hittills följt i samma spår. Bland annat har bolaget breddat sin pipeline, fyllt på kassan med 30 Mkr samt publicerat positiva prekliniska studiedata. BioStock kontaktade vd Jan Nilsson för att höra mer om dessa framsteg och om den kommande viktiga milstolpen, de första försöken i människa.

Läs hela intervjun på biostock.se:
https://www.biostock.se/2020/07/combigenes-vd-summerar-forsta-halvaret-och-blickar-framat/

Tillhörande pressmeddelande som också har gått ut finns på https://www.biostock.se/

Share