Intervju i BioStock ”CombiGene om de avslutande prekliniska stegen”

”Genterapibolaget CombiGene som utvecklar en ny behandling mot läkemedelsresistent fokal epilepsi, fokuserar nästa år på de avslutande prekliniska studierna och därefter inleda den första studien i människa år 2022. BioStock vände sig till vd Jan Nilsson för en lägesuppdatering och vad som kvarstår att bocka av innan det prekliniska programmet kan avslutas.”

Läs artikeln här >>

Share