EUs godkännande av genterapi positivt för CombiGene

Nyligen beviljades PTC Therapeutics marknadsföringstillstånd av Europeiska kommissionen för genterapin Upstaza för behandling av en ovanlig genetisk sjukdom. Detta är goda nyheter för svenska CombiGene, vars genterapi CG01 för behandling av epilepsi, som utlicensierade till Spark Therapeutics hösten 2021, i likhet med Upstaza avses administeras direkt in i hjärnan hos patienterna. BioStock sökte CombiGenes vd Jan Nilsson för en kommentar.

https://www.biostock.se/2022/08/eus-godkannande-av-genterapi-positivt-for-combigene/

Share